نحوه نمایش:

نمایش: 18 36 همه

 • فشار سنج مچی بیورر مدل BEURER BC08

  223,000 تومان 212,000 تومان

  فشارسنج مدل BC 08 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام…

 • فشار سنج مچی بیورر مدل Beurer BC50

  217,000 تومان 206,700 تومان

  فشارسنج مدل BC 50 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام اندازه…

 • فشار سنج مچی بیورر مدل Beurer BC19

  207,000 تومان 196,800 تومان

  فشارسنج مدل BC 19 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام…

 • فشار سنج مچی بیورر مدل BEURER BC16

  201,000 تومان 189,000 تومان

  فشارسنج مدل BC 16 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام…

 • فشار سنج مچی بیورر مدل Beurer BC40

  198,000 تومان 187,900 تومان

  فشارسنج مدل BC 40 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام اندازه…

 • فشار سنج مچی بیورر مدل BEURER SBC 21

  201,000 تومان 173,900 تومان

  فشارسنج مدل SBC 21 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام…

 • فشار سنج مچی امرون مدل OMRON RS2

  فشار سنج مدل Omron R2 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام…

  در انبار موجود نیست
 • فشار سنج مچی بیورر مدل BEURER BC 20

  فشارسنج مدل BC 20 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام…

  در انبار موجود نیست
 • فشار سنج مچی آلپیکادو ژاپنی مدل ALPK2 WS 720

  فشار سنج مدل ALPK2 WS 720 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که…

  در انبار موجود نیست
 • کاف فشار سنج مچی آلپ کاتو ALPK2 CUFF

  انتخاب کاف فشار سنج مناسب مهمترین نکته در اندازه گیری فشار خون می باشد.

  در انبار موجود نیست
 • فشار سنج مچی امرون مدل Omron RS8

  فشار سنج مدل Omron RS8 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام…

  در انبار موجود نیست
 • فشار سنج مچی امرون مدل Omron MIT Quick Check 3

  فشار سنج مدل Omron MIT Quick Check 3 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد…

  در انبار موجود نیست
 • فشار سنج مچی امرون مدل Omron RS6

  فشار سنج مدل Omron RS6 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از…

  در انبار موجود نیست
 • فشار سنج مچی امرون مدل Omron RS3

  فشار سنج مدل Omron R3 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام…

  در انبار موجود نیست
 • فشار سنج مچی امرون مدل Omron MIT Precision 5

  فشار سنج مدل Omron MIT Precision 5 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که…

  در انبار موجود نیست
 • فشار سنج مچی بیورر مدل Beurer BC80

  فشارسنج مدل BC 80 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام اندازه…

  در انبار موجود نیست
 • فشار سنج مچی بیورر مدل Beurer BC58

  فشارسنج مدل BC 58 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام اندازه…

  در انبار موجود نیست
 • فشار سنج مچی بیورر مدل Beurer BC57

  فشارسنج مدل BC 57 امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت مچی انجام می دهد که پس از انجام اندازه…

  در انبار موجود نیست