نحوه نمایش:

نمایش: 24 48 همه

  • پنل 5 تستی تشخیص اعتیاد Farafan

    22,000 تومان 20,500 تومان

    پنل 5 تستی تشخیص اعتیاد Farafan با استفاده از نمونه ادرار اعتیاد به اوپیات(مرفین)، آمفتامین(اسپید، امپر) ، متامفتامین(کریستال مت، مت…

  • پنل 3 تستی تشخیص اعتیاد Farafan

    15,000 تومان 13,500 تومان

    پنل 3 تستی تشخیص اعتیاد Farafan با استفاده از نمونه ادرار اعتیاد به اوپیات(مرفین)، آمفتامین(اسپید، امپر) و متامفتامین(کریستال مت، مت…