دستگاه اندازه‌گیری قندخون ای بی چک مدل eBcheck eB-S01

325,000 تومان
دستگاه اندازه‌گیری قندخون ای بی چک مدل eBcheck eB-S01 محصول کشور تایوان و دارای زمان پاسخگویی 5 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. این محصول مجهز به سخنگوی فارسی است. به همراه این محصول 2 عدد باتری و بدون لنست تست قند خون، بدون نوار تست قندخون، 1 عدد اتو لنست، کیف نگهدارنده و دفترچه راهنما و بدون نوار تست قند عرضه می‌شود.  

دستگاه اندازه‌گیری قندخون وری کیو مدل بالانس Veri-Q

370,000 تومان
دستگاه تست قند خون وری کیو بالانس با زمان پاسخگویی 5 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این دستگاه 10 عدد سوزن و 10 عدد نوار تست قندخون و دستگاه لانست نیز عرضه می‌شود.

دستگاه تست قند خون گلکوپلاس Gluco Plus

270,000 تومان
دستگاه تست قند خون گلوکو پلاس محصول کشور کانادا با زمان پاسخگویی 5 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. دارای کیف نگهدارنده، دارای اتو لنست و فاقد نوار و سوزن و باتری

دستگاه تست قند خون مدیسان

210,000 تومان
دستگاه تست قند خون مدیسان محصول کشور کره با زمان پاسخگویی 5 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این دستگاه 10 عدد لنست،10 عدد نوار تست قند خون، یک عدد اتو لنست با درپوش شفاف و کیف نگهداری می باشد.

دستگاه تست قند خون یورایت Uright TD-4252

320,000 تومان
دستگاه تست قند خون یورایت Uright محصول کشور تایوان با زمان پاسخگویی 5 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این دستگاه 10 عدد لنست،10 عدد نوار تست قند خون، یک عدد اتو لنست با درپوش شفاف و کیف نگهداری می باشد.

دستگاه تست قند خون یورایت Uright TD-4279

320,000 تومان
دستگاه تست قند خون یورایت Uright محصول کشور تایوان با زمان پاسخگویی 7 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این دستگاه 10 عدد لنست،10 عدد نوار تست قند خون، یک عدد اتو لنست با درپوش شفاف و کیف نگهداری می باشد.

دستگاه قندخون آوان همراه با کیف

210,000 تومان
دستگاه اندازه‌گیری قندخون آوان مدل Avan AGM01 محصول کشور ایران و دارای زمان پاسخگویی 5 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این محصول دفترچه راهنمای فارسی، کارت گارانتی، 1 عدد باتری، 10 عدد لنست تست قند خون، اتو لنست، کیف نگهدارنده  و بدون نوار تست قند خون عرضه می‌شود.  

تست قند خون اکسی چک مدل Exichek TD4224A

تست قند خون اکسی چک مدل Exichek TD4224A محصول کشور تایوان با زمان پاسخگویی 7 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این دستگاه 25 عدد نوار تست و 25 عدد سوزن قند خون نیز عرضه می‌شود.

تست قند خون کلور چک Clever Check

تست قند خون کلور چک Clever Check فاقد نوار محصول کشور تایوان با زمان پاسخگویی 7 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این دستگاه 30 عدد لنست، یک عدد اتو لنست با درپوش شفاف و دفترچه ثبت روزانه قند خون نیز عرضه می‌شود.

تست قندخون گلوکوکارد مینی مدل GLUCOCARD 01 MINI

تست قندخون گلوکوکارد مینی مدل GLUCOCARD 01 MINI محصول کشور ژاپن از شرکت arkray آرکری با زمان پاسخگویی 7 ثانیه و دقت بالا می باشد. به همراه این دستگاه 10 عدد نوار تست و  10 عدد سوزن قند خون نیز عرضه می شود.

دستگاه اندازه‌گیری قندخون Gluco Dr مدل Super Sensor AGM-2200

دستگاه تست قند خون گلوکو داکتر محصول کشور کره و دارای زمان پاسخگویی 10 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این محصول دفترچه راهنمای فارسی، 1 عدد باتری، 10 عدد لنست تست قند خون، اتو لنست، 25 عدد نوار تست قند خون و کیف نگهدارنده عرضه می‌شود.  

دستگاه اندازه‌گیری قندخون زیکلاس مد مدل Zyklusmed TD-4267

324,000 تومان
دستگاه اندازه‌گیری قندخون زیکلاس مد مدل Zyklusmed TD-4267 محصول کشور تایوان و دارای زمان پاسخگویی 5 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این محصول 1 عدد باتری 3V CR2032 و 10 عدد لنست تست قند خون، 1 عدد اتو لنست با درپوش شفاف، کیف نگهدارنده، دفترچه راهنمای دارای زبان فارسی و ... نیز عرضه می‌شود. و نوار قند خون همراه با وسیله وجود ندارد

دستگاه اندازه‌گیری قندخون کدفری مدل Code Free

دستگاه تست قند خون کد فری با دقت بالا در عرض 5 ثانیه و با 0.9 میکرولیتر اندازه قند خون شما را نشان خواهد داد.

دستگاه اندازه‌گیری قندخون کرسنس مدل CareSens N

تست قند خون کرسنس مدل CARESENS N محصول کشور کره جنوبی با زمان پاسخگویی 5 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این دستگاه 25 عدد سوزن و 25 عدد نوار تست قندخون و دو عدد باتری، دستگاه لانست عرضه می‌شود.

دستگاه اندازه‌گیری قندخون گالا مدل Gala TD-4277

تست قند خون گالا با زمان پاسخگویی 5 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این دستگاه 10 عدد سوزن و بدون نوار تست قندخون و دستگاه لانست نیز عرضه می‌شود.

دستگاه تست قند خون آکیو چک اکتیو ACCU CHEK ACTIVE

تست قند خون آکيو چک اکتیو ACCU CHEK ACTIVE محصول کشور آلمان ساخت شرکت Roche با زمان پاسخگویی 5 ثانیه و دقت بالا می باشد. به همراه این دستگاه بدون نوار تست و  10 عدد سوزن قند خون نیز عرضه می شود.

دستگاه تست قند خون آکیو چک اینستنت Accu Chek Instant

دستگاه تست قند خون آکيو چک اینستنت Accu Chek Instant محصول کشور آلمان ساخت شرکت Roche با زمان پاسخگویی 4 ثانیه و دقت بالا می باشد. به همراه این دستگاه اتولنست softclick و بدون نوار تست قند خون عرضه می‌شود.

دستگاه تست قند خون آکیو چک پرفورما ACCU CHEK PERFORMA

تست قند خون آکيو چک پرفورما ACCU CHEK PERFORMA محصول کشور آلمان ساخت شرکت Roche با زمان پاسخگویی 5 ثانیه و دقت بالا می باشد. 

دستگاه تست قند خون اکسی چک مدل EXICHEK TD4227A

تست قند خون اکسی چک مدل EXICHEK TD4227A محصول کشور تایوان با زمان پاسخگویی 7 ثانیه و دقت بالا می باشد. به همراه این دستگاه 25 عدد نوار تست و 25 عدد سوزن قند خون نیز عرضه می شود.

دستگاه تست قند خون امپرور مدل Emperor Prodigy

تست قند خون امپرور مدل Emperor Prodigy محصول کشور کره جنوبی با زمان پاسخگویی 5 ثانیه و دقت بالا می باشد. به همراه این دستگاه 10 عدد سوزن قند خون و بدون 50 عدد نوار تست نیز عرضه می‌شود.

دستگاه تست قند خون اوکی متر مچ مدل OKmeter Match

340,000 تومان
تست قند خون اوکی متر مچ مدل OKmeter Match محصول کشور تایوان با زمان پاسخگویی 6 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این دستگاه 10 عدد لنست و باتری و بدون نوار تست قند خون عرضه می‌شود.

دستگاه تست قند خون ایزی گلوکو EASY GLUCO

تست قند خون ایزی گلوکو EASY GLUCO محصول کشور کره با زمان پاسخگویی 9 ثانیه و دقت بالا می باشد. به همراه این دستگاه 50 عدد سوزن قند خون نیز عرضه می شود و بدون نوار تست قند خون میباشد

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل BIONIME GM110

دستگاه تست قند خون بايونيم مدل BIONIME GM110 محصول کشور تایوان با زمان پاسخگویی 8 ثانیه و دقت بالا می باشد. به همراه این دستگاه 25 عدد نوار تست و  10 عدد سوزن قند و باتری خون نیز عرضه می شود.

دستگاه تست قند خون کلور چک Clever Check

دستگاه تست قند خون کلور چک Clever Check بدون نوار محصول کشور تایوان با زمان پاسخگویی 7 ثانیه و دقت بالا می‌باشد. به همراه این دستگاه 30 عدد لنست،25 عدد نوار تست قند خون، یک عدد اتو لنست با درپوش شفاف و دفترچه ثبت روزانه قند خون نیز عرضه می‌شود.

دستگاه تست قند خون چیست؟

دستگاه قند خون یکی از پرمصرف ترین دستگاه های پزشکی در منازل، مطب ها، کلینیک ها، و کلیه بخش های مراکز درمانی به ویژه برای اندازه گیری قند خون در افراد مبتلا به دیابت و هیپوگلیسمی و افرادی که مستعد دیابت هستند می باشد.

دستگاه های تست قند خون که گلوکومتر، دستگاه های تشخیص قند خون، گلوکزمتر، گلیکومتر، گلوکومتر و مانیتور قند خون نیز نامیده می شوند، به راحتی قابل استفاده هستند و به راحتی قند خون را اندازه گیری می کنند و خود شخص سنجش را انجام دهند، که به این فرآیند پایش قند خون نیز گفته می شود. داشتن گلوکومتر در خانه برای افراد مبتلا به دیابت نوع 1 و 2، افراد مستعد دیابت، افراد باردار، افراد مبتلا به افت قند خون و افراد مسن ضروری است. این دستگاه می تواند قند خون شما را اندازه گیری، مدیریت و کنترل کند، از عوارض مربوط به آن جلوگیری کند و در صورت وجود مشکل با معاینه و مراجعه به پزشک آن را برطرف کند.

انواع دستگاه های اندازه گیری قند خون

دستگاه های تست قند خون بر اساس روش دریافت خون با سوزن یا بدون سوزن به دو نوع مختلف تقسیم می شوند.

 • دستگاه تست قند خون با سوزن
 • دستگاه تست قند خون بدون سوزن

در زیر هر نوع دستگاه تست قند خون را شرح می دهیم:

دستگاه تست قند خون با سوزن

اندازه گیری قند خون سوزنی که به آن ها دستگاه تست قند خون نیز می گویند در منازل و مراکز درمانی کاربرد فراوانی دارد و دارای دستگاه لانست است که از نقطه مورد نظر خون می گیرد. و با قرار دادن آن بر روی نوار تست، نتیجه بر روی صفحه نمایش دستگاه نمایش داده می شود.

دستگاه اندازه گیری قند خون بدون سوزن

دستگاه های اندازه گیری قند خون بدون سوزن دستگاه قند خون بی سوزن، دستگاه پایش مداوم قند خون، نمایشگر مداوم قند خون، مانیتورینگ قند خون، دستگاه تست قند خون سنسوری، دستگاه مانیتورینگ مداوم گلوکز، مانیتورینگ پیوسته قند خون، دستگاه مانیتورینگ مستمر گلوکز، دستگاه تست قند خون 24 ساعته، مانیتور مداوم قند خون، دستگاه (Continuous Glucose Monitoring) و دستگاه قند خون بدون خونگیری نیز می گویند. دستگاه های سنجش قند خون حسی دارای سنسور چسبی هستند که به پشت دست یا ناحیه دیگری که پزشک تعیین می کند متصل می شود، قند خون فرد را در فواصل زمانی مشخص اندازه گیری می کند و در صورت لزوم در حافظه خود ذخیره می کند. برای بررسی سطح قند خون شما در طول روز و شب به قند خون اندازه گیری شده دسترسی دارید.

نکاتی برای استفاده و نگهداری از دستگاه قند خون

در دستگاه های اندازه گیری قند خون که با روش فوتومتری کار می کنند، تمیزی دستگاه مهم است اما گلوکومترهایی که به روش الکتروشیمیایی کار می کنند به نور وابسته نیستند و تمیزی دستگاه تاثیر زیادی در نتیجه ندارد.

 1. برای حفظ عملکرد صحیح دستگاه قند خون و دقت آن، لازم است هنگام تمیز کردن فشار وارد نشود، زیر نور مستقیم خورشید قرار نگیرد و در محیطی با دمای مناسب یعنی نه خیلی گرم یا خیلی سرد استفاده شود. در ضمن بهتر است حداقل هر 3 ماه یکبار گلوکومتر را با محلول کنترل چک کنید و برای اطمینان از عملکرد دستگاه هنگام مراجعه به آزمایشگاه گلوکومتر خود را بردارید و مقادیر اندازه گیری شده را با هم مقایسه کنید. البته خون به دست آمده توسط دستگاه گلوکز خون از مویرگ ها گرفته می شود و حاوی پلاسما و سلول های داخل آن است، اما خون به دست آمده در آزمایشگاه ها از سلول ها جدا می شود و فقط قند خون پلاسما اندازه گیری می شود. بنابراین میزان قند خون نشان داده شده توسط دستگاه با آزمایشگاه حدود 10 تا 20 درصد متفاوت است و می تواند کمتر یا بیشتر باشد.
 2. قبل از استفاده از دستگاه قند خون، دست های خود را بشویید تا اثری از غذا یا قند روی انگشت شما باقی نماند، زیرا این کار بر روی نتیجه تأثیر می گذارد.
 3. بهترین زمان برای اندازه گیری قند خون بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب و با معده خالی است. برای برخی از افراد دیابتی نیز توصیه می شود که قند خون را بعد از غذا، حدود 2 ساعت بعد از غذا، زمانی که میزان قند خون به حالت عادی بازگشته است، اندازه گیری کنند.
 4. سوزن و نوار مورد استفاده در گلوکومتر یکبار مصرف بوده و طبق توصیه های بهداشتی و عملکرد صحیح دستگاه باید پس از هر بار استفاده دور انداخته شود.
 5. با برخی از دستگاه های قند خون می توان عمق نفوذ سوزن را تعیین کرد، افرادی که پوست ضخیم دارند باید سوزن را عمیق تر وارد کنند.
 6. نوارهای تست قند خون کاغذی به رطوبت حساس هستند، بنابراین باید در بسته بندی خود باشند، درب آن بسته باشد و هنگام برداشتن نوار، دست فرد کاملاً خشک باشد.
 7. قطره خونی که روی نوار تست قند خون قرار می گیرد نباید خیلی زیاد باشد و برای اندازه گیری سطح قند خون توسط دستگاه اندازه گیری کافی است. همچنین از فشار دادن انگشت بر روی بند و خم شدن آن در حین قرار دادن آن در دستگاه خودداری کنید.
 8. نوک انگشتان اعصاب زیادی دارد، بنابراین برای کاهش درد در حین وارد کردن سوزن به انگشت، بهتر است به جای نوک انگشت از کناره انگشت استفاده شود و هر بار از انگشت دیگری استفاده کند تا فرد کبودی موقتی در این ناحیه ایجاد نمی کند.
 9. طراحی برخی گلکومترها به گونه ای است که می توان خون لازم را از ناحیه ای غیر از انگشت مانند دست، ساعد و ران به دست آورد. غلظت قند خون در نقاط مختلف بدن یکسان نیست و هنگام انجام فعالیت های مختلف، غذا خوردن، مصرف انسولین، داروها و … سطح قند خون تغییر می کند. این تغییر در ناحیه انگشت سریعتر اتفاق می افتد و تغییرات مربوط به قند خون را بهتر از جاهای دیگر نشان می دهد. بنابراین ممکن است نتایج بدست آمده از خون گرفته شده از نواحی مختلف کمی متفاوت باشد که طبیعی است و به معنای دقیق نبودن دستگاه تست قند خون نیست.

آیا دستگاه های تست قند خون نتیجه را درست نشان می دهند؟

بله، دستگاه‌های تست قند خون، در صورت استفاده صحیح و مطابق با دستورالعمل‌های تولیدکننده، نتایج دقیق و قابل اعتماد را نشان می‌دهند. در واقع، دستگاه‌ها برای کنترل بیماری و مانیتورینگ سطح قند خون بیماران در خانه، بیمارستان‌ها و مطب‌های پزشکی استفاده می‌شوند.

دستگاه تست قند خون دارای صفحه نمایش بزرگی هستند که نتایج را به صورت دقیق و قابل فهم به کاربر نشان می‌دهند. همچنین، برخی از دستگاه‌های تست قند خون با قابلیت اتصال به دستگاه‌های دیگر مانند کامپیوتر یا موبایل، همراه هستند که به کاربر امکان نظارت و ذخیره‌سازی میزان قند خون را می‌دهند.

به هر حال، برای اطمینان از دقت، بهتر است تست قند خون را با یک دستگاه قابل مقایسه با نتایج مقایسه کنید و یا به پزشک خود مراجعه کنید تا نتایج را بررسی کنید. همچنین، برای استفاده صحیح از دستگاه تست قند خون، بهتر است دستورالعمل های تولید کننده و پزشک خود را دنبال کنید.

لوازم جانبی برای آزمایش قند خون

برای بررسی قند خون با استفاده از دستگاه های سنجنده قند خون خانگی، به موارد زیر نیاز دارید:

پد الکلی (یا آب و صابون)
دستگاه تست قند خون (نمایشگر قند خون)
نوار تست قند خون (نوار تست قند خون)
سوزن تست قند خون (Sterile Blood Lancet)
یک دفترچه برای یادداشت کردن نتایج معمولاً هنگام خرید، دستگاه همراه با چندین سوزن و نوار است که در یک کیسه قرار دارند. اما از آنجایی که کنترل قند خون یک عملیات بهداشتی است، لازم است هر بار نوار قند خون و سوزن دستگاه تعویض شود.