نوار تست قند خون آکیو چک اکتیو ACCU CHEK ACTIVE

320,000 تومان
نوار تست قند خون آکيو چک اکتیو  ACCU CHEK ACTIVE محصول کشور آلمان می باشد و کاربرد خانگی دارد. نوار تست قند خون آکيو چک در بسته بندی 50 عددی در قوطی دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. به دلیل تعداد بالای این نوارها مناسب افرادی است که به طور مداوم ميزان قند خون‌ خود را اندازه گیری می نمایند.

نوار تست قند خون آن کال اکسترا On Call Extra

212,000 تومان
تاریخ انقضا نوار 2025.02.27 نوار تست قند خون آن کال اکسترا On Call Extra TEST STRIP مناسب دستگاه‌های On Call Extra و 50 عددی در بسته بندی مجزا می‌باشد. شما می‌توانید بدون وارد کردن کد با تنها 0.4 میکرولیتر از نمونه خون، به سرعت و تنها در 4 ثانیه قند خون خود را اندازه‌گیری کنید.

نوار تست قند خون آن کال پلاس ON CALL PLUS

195,000 تومان
نوار تست قند خون آن کال پلاس ON CALL PLUS TEST STRIP محصول کشور آلمان می باشد. نوار تست قند آن کال پلاس در بسته بندی 50 عددی به صورت مجزا می باشد که باعث حمل آسان نوارها و جلوگیری از آلوده شدن، تماس با اکسیژن ، درجه حرارت بالا و رطوبت بالا  نوارها و همچنین افزایش مدت ماندگاری به میزان دو سال پس از باز کردن بسته می شود.

نوار تست قند خون آوان Avan

230,000 تومان
نوار تست قند خون آوان Avan Test Strip بدون نیاز به کد توسط دستگاه‌های تست قند خون Avan شناسایی می‌شود و با نمونه خون 0.5 میکرو ليتر میزان قند خون را اندازه‌گیری می‌کند.

نوار تست قند خون آی ام ای دی سی IME DC

320,000 تومان
تاریخ انقضا نوار 2025.01.30 نوار تست قند خون آی ام ای دی سیIME DC TEST STRIP  تحت لیسانس کشور آلمان می باشد. نوار تست قند آی ام ای دی سی در بسته بندی 50 عددی در دو قوطی جداگانه دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. به دلیل تعداد بالای این نوارها مناسب افرادی است که به طور مداوم ميزان قند خون‌ خود را اندازه گیری می نمایند.

نوار تست قند خون اکسی چک EXICHEK

149,000 تومان
نوار تست قند خون اکسی چک EXICHEK TEST STRIP تحت لیسانس کانادا می باشد. نوار تست قند اکسی چک در بسته بندی 25 عددی در قوطی دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. برای نگهداری نوار اکسی چک آن را در مکانی به دور از تابش مستقیم نور خورشید قرار دهید.

نوار تست قند خون الگانس ELEGANCE

280,000 تومان
نوار تست قند خون الگانس ELEGANCE TEST STRIP  محصول کشور آلمان می باشد. نوار تست قند الگانس در بسته بندی 50 عددی در دو قوطی جداگانه دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. به دلیل تعداد بالای این نوارها مناسب افرادی است که به طور مداوم ميزان قند خون‌ خود را اندازه گیری می نمایند.

نوار تست قند خون امپرور EMPEROR

168,000 تومان
نوار تست قند خون امپرور EMPEROR TEST STRIP  محصول کشور تایوان می باشد. نوار تست قند امپرور در بسته بندی 50 عددی در قوطی دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. به دلیل تعداد بالای این نوارها مناسب افرادی است که به طور مداوم ميزان قند خون‌ خود را اندازه گیری می نمایند.

نوار تست قند خون اوو Evo

78,900 تومان
تاریخ انقضا نوار 2025.02.09 نوار تست قند خون اوو Evo محصول کشور تایوان می باشد.

نوار تست قند خون ای بی چک eBcheck LS-03

52,890 تومان
نوار تست قند خون ای بی چک eBcheck LS-03 Test Strip مناسب دستگاه‌های eBcheck و 50عددی می‌باشد. شما می‌توانید بدون وارد کردن کد با تنها 0.5 میکرولیتر از نمونه خون، به سرعت و تنها در 5 ثانیه قند خون خود را اندازه‌گیری کنید.

نوار تست قند خون ایزی گلوکو EASY GLUCO TEST STRIP69

99,000 تومان
نوار تست قند خون ایزی گلوکو EASY GLUCO TEST STRIP محصول شرکت اینفوپیا (Infopia) کشور کره می باشد. نوار تست قند ایزی گلوکو در بسته بندی 50 عددی در دو قوطی جداگانه دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. به دلیل تعداد بالای این نوارها مناسب افرادی است که به طور مداوم ميزان قند خون‌ خود را اندازه گیری می نمایند.

نوار تست قند خون بایونیم BIONIME

85,000 تومان
نوار تست قند خون بایونیم BIONIME TEST STRIP محصول کشور تایوان می باشد و دقت آن در سطح آزمایشگاهی است. نوار تست قند خون بایونیم در بسته بندی 25 عددی می باشد. نوار بایونیم ایمن و بهداشتی است و از آلوده شدن دست به خون جلوگیری می کند.

نوار تست قند خون دیابان Diaban

68,000 تومان
نوار تست قند خون دیابان Diaban در بسته بندی 50 عددی به صورت مجزا می باشد که باعث حمل آسان نوارها و جلوگیری از آلوده شدن، تماس با اکسیژن ، درجه حرارت بالا و رطوبت بالا  نوارها و همچنین افزایش مدت ماندگاری است.

نوار تست قند خون زیکلاس مد ZYKLUSMED

136,000 تومان
نوار تست قند خون زیکلاس مد ZYKLUSMED تحت لیسانس کشور آلمان می باشد. نوار تست قند زیکلاس مد در بسته بندی 50 عددی در قوطی دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. به دلیل تعداد بالای این نوارها مناسب افرادی است که به طور مداوم ميزان قند خون‌ خود را اندازه گیری می نمایند.

نوار تست قند خون فری سنس Freesens

109,000 تومان
نوار تست قند خون فری سنس Freesens در بسته بندی 50 عددی به صورت مجزا می باشد که باعث حمل آسان نوارها و جلوگیری از آلوده شدن، تماس با اکسیژن ، درجه حرارت بالا و رطوبت بالا  نوارها و همچنین افزایش مدت ماندگاری است.

نوار تست قند خون کدفری Codefree

115,000 تومان
نوار تست قند خون کد فری محصول کشور کره شمالی می باشد. در بسته بندی 50 عددی به صورت مجزا در دو بسته 25 عددی می باشد که باعث حمل آسان نوارها و جلوگیری از آلوده شدن، تماس با اکسیژن ، درجه حرارت بالا و رطوبت بالا  نوارها و همچنین افزایش مدت ماندگاری است.

نوار تست قند خون کرسنس CARESENSE

86,000 تومان
نوار تست قند خون کرسنس CARESENSE محصول کشور کره می باشد. نوار تست قند کرسنس در بسته بندی 50 عددی در قوطی دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. برای نگهداری نوار کرسنس آن را در مکانی به دور از تابش مستقیم نور خورشید قرار دهید.

نوار تست قند خون کلور چک CLEVER CHEK

136,000 تومان
نوار تست قند خون کلور چک CLEVER CHEK TEST STRIP  محصول کشور آلمان می باشد. نوار تست قند کلور چک در بسته بندی 50 عددی در دو قوطی جداگانه دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. به دلیل تعداد بالای این نوارها مناسب افرادی است که به طور مداوم ميزان قند خون‌ خود را اندازه گیری می نمایند.

نوار تست قند خون کنتورپلاس CONTOUR PLUS

398,000 تومان
نوار تست قند خون کنتورپلاسCONTOUR PLUS TEST STRIP  محصول شرکت بایر (BAYER) کشور آلمان می باشد. نوار کنتورپلاس به وسیله آنزیم ها با قند خون واکنش نشان داده و میزان صحیح قند خون فرد را نمایش می دهد. به دلیل تعداد بالای این نوارها مناسب افرادی است که به طور مداوم ميزان قند خون‌ خود را اندازه گیری می نمایند.

نوار تست قند خون گالا GALA

125,000 تومان
نوار تست قند خون گالا GALA TEST STRIP محصول شرکت Taidoc Technology کشور تایوان می باشد. نوار تست قند گالا در بسته بندی 50 عددی در قوطی دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. برای نگهداری نوار گالا آن را در مکانی به دور از تابش مستقیم نور خورشید قرار دهید.

نوار تست قند خون گلوکو داکتر GLUCO DR

349,000 تومان
نوار تست قند خون گلوکو داکتر GLUCO DR TEST STRIP محصول کشور کره می باشد. نوار تست قند گلوکو داکتر در بسته بندی 50 عددی در دو قوطی جداگانه دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. به دلیل تعداد بالای این نوارها مناسب افرادی است که به طور مداوم ميزان قند خون‌ خود را اندازه گیری می نمایند.

نوار تست قند خون گلوکو شور استار GLUCOSURE STAR

57,000 تومان
نوار تست قند خون گلوکو شور استارGLUCOSURE STAR TEST STRIP  محصول کشور تایوان می باشد. نوار تست قند گلوکو شور استار در بسته بندی 50 عددی در قوطی دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. به دلیل تعداد بالای این نوارها مناسب افرادی است که به طور مداوم ميزان قند خون‌ خود را اندازه گیری می نمایند.

نوار تست قند خون گلوکوکارد ۰۱ GLUCOCARD

469,000 تومان
نوار تست قند خون گلوکوکارد 01 GLUCOCARD 01 TEST STRIP محصول شرکت Arkray کشور ژاپن می باشد. نوار تست قند گلوکوکارد 01  در بسته بندی 50 عددی در قوطی دارای درب می باشد تا آلودگی های محیطی به نوارها صدمه نزند. به دلیل تعداد بالای این نوارها مناسب افرادی است که به طور مداوم ميزان قند خون‌ خود را اندازه گیری می نمایند.

نوار تست قند خون گلوکولب Gluco Lab

175,000 تومان
  نوار تست قند خون گلوکولب Gluco Lab Test Strip بدون نیاز به کد توسط دستگاه‌های تست قند خون Gluco Lab شناسایی می‌شود و با نمونه خون 1 میکرو ليتر میزان قند خون را اندازه‌گیری می‌کند.

نوار تست قند خون

با افزایش تعداد مبتلایان به دیابت در جهان، دستگاه هایی به بازار عرضه شده اند که با گرفتن مقدار کمی خون، میزان قند خون افراد را تشخیص می دهند. یکی از اجزای اصلی آزمایش قند خون نوار قند خون است.

نوار تست قند خون یک ابزار ساده و قابل حمل است که برای اندازه گیری سطح گلوکز (قند) در خون استفاده می شود. این نوارها حاوی یک قطعه شیشه ای یا پلاستیکی است که حاوی یک الکترود و یک ماده شیمیایی است که با گلوکز واکنش می دهد. هنگامی که یک قطره خون روی نوار قرار می گیرد، ماده شیمیایی با گلوکز موجود در خون واکنش می دهد و الکترودها اندازه گیری سطح گلوکز را به صورت الکتریکی نشان می دهند. بسته به نوع دستگاه و نوار تست قند خون، نتیجه به صورت دیجیتال یا رنگی نمایش داده می شود. این نوارها معمولاً توسط افراد مبتلا به دیابت برای کنترل سطح قند خون در خانه یا در مراکزی مانند بیمارستان ها و مطب های پزشک استفاده می شود.

قیمت نوار قند خون

عوامل زیادی مانند دقت اندازه گیری بالاتر، نوسانات بازار و برند سازنده نوار تست قند خون، فراوانی آن نوار در بازار و غیره از جمله مواردی هستند که بر قیمت نوار تست قند خون تاثیر می گذارند. هر مدل دستگاه فقط یک نوع نوار قند خون را می پذیرد. برخی از نوارهای تست قند خون به قند خون کمتری نیاز دارند. این ویژگی باعث می شود که فرد در هنگام خون گیری کمتر دچار درد شود.

خرید نوار قند خون

یکی از اجزای مهم دستگاه قند خون، نوار قند خون است. نوار قند خون یک نوار پلاستیکی یکبار مصرف است که به بیماران دیابتی کمک می کند قند خون خود را اندازه گیری کنند. خرید نوار قند خون با کیفیت می تواند به اندازه گیری بهتر و دقیق تر کمک کند.

نکات مهم هنگام خرید نوار قند خون

هنگام خرید نوار قند خون باید به نکات مختلفی توجه کنید. توجه به این نکات به شما این امکان را می دهد که بهترین نوار تست قند خون را با توجه به نیاز خود خریداری کنید. در زیر به مهمترین نکات اشاره خواهیم کرد.

سهولت استفاده: استفاده از نوار قند خون بسیار ساده و آسان است. کاربر می تواند به راحتی از آن در خانه استفاده کند. افراد به راحتی می توانند قند خون خود را با تمرین اندازه گیری کنند.

دقت اندازه گیری: مهم ترین عامل موثر بر هزینه نوارهای قند خون، دقت اندازه گیری است. اندازه گیری دقیق قند خون برای افراد دیابتی بسیار مهم و حیاتی است، بنابراین حتما نوار قند خون با کیفیت تهیه کنید.

تعداد در بسته: نوارهای قند خون در بسته های 25 و 50 بسته بندی می شوند. اگر به دنبال خریدی مقرون به صرفه هستید، نوار قند خون را در بسته های 50 تایی تهیه کنید.

تاربخ مصرف: این محصولات اغلب دارای تاریخ تولید و تاریخ انقضا هستند. بنابراین قبل از خرید حتما تاریخ روی بسته بندی را بررسی کنید. نوارهای قند خون اغلب تاریخ انقضا دارند، بنابراین قبل از خرید، تاریخ روی بسته بندی را بررسی کنید. استفاده از نوار تست قند خون قدیمی می تواند دقت اندازه گیری را کاهش دهد.

تغییر محل آزمایش خون: اکثر نوارهای قند خون برای اندازه گیری قند خون از نوک انگشت خون می گیرند، برای استفاده از مدل های دیگری که از سایر قسمت های بدن خون می گیرند باید با پزشک مشورت کنید.

برند سازنده: با توجه به اینکه شرکت های زیادی در زمینه تولید نوارهای قند خون وجود دارند، شهرت برند تأثیر مستقیمی بر قیمت، کیفیت و دقت نوارها دارد.

از کجا خرید کنیم: برای تهیه نوار قند خون بهتر است به یک فروشگاه معتبر مراجعه کنید. مراکز درمانی، داروخانه ها، فروشگاه های لوازم پزشکی از جمله مراکزی هستند که می توانید با خیال راحت نوار قند خون را تهیه کنید.

در فروشگاه پزشک کالا نیز شما می توانید بهترین برندها را خریداری کنید

نوار تست قند خون چگونه کار می کند؟

برای استفاده از نوار تست و دستگاه قند خون ابتدا یک نوار از بسته خارج می کنیم و با استفاده از تفنگ موجود در بسته بندی دستگاه تست دیابت، خراش کوچکی در نوک انگشت فرد ایجاد می شود و نوار چسبانده می شود.

برای اندازه گیری قند خون، اولین قدم این است که مقداری از خون خود را روی نوار تست قند خون قرار دهید. این مقدار معمولا بین 0.3 تا 0.5 میکرولیتر است. البته در دستگاه های جدید که اغلب دارای فناوری جدیدتری هستند، به خون کمتری نیاز است. سپس خون با ترکیب الکتروشیمیایی نوار واکنش داده و سطح قند خون توسط دستگاه نمایش داده می شود.

آیا می توانم نوار تست قند خون را برای چند بار استفاده کنم؟

بیشتر نوارهای تست قند خون، برای یکبار استفاده طراحی شده اند و بعد از استفاده باید دور انداخته شوند. این به دلیل این است که نوارها به طور مستقیم با خون در تماس هستند و ممکن است باقیمانده خون یا هرگونه آلودگی دیگری را به سمت نمونه های دیگر منتقل کنند و در نتیجه باعث افزایش خطر عفونت می شوند. همچنین، استفاده مجدد از یک نوار تست قند خون ممکن است باعث دقت پایین تر در اندازه گیری سطح گلوکز خون شود و نتایج ناصحیحی را نشان دهد. بنابراین، برای بهترین نتایج و آسیب دیدنی به سلامتی، هر نوار تست قند خون را باید برای یکبار استفاده در نظر گرفت.

دوام نوارهای تست چقدر است؟

موضوع مهم دیگر مدت اثربخشی نوارهای تست قند خون است. قبل از هر چیز باید بدانید که این نوارها قطعا یکبار مصرف هستند و باید بعد از آزمایش و یک بار تست خون دور ریخته شوند، اما آنچه مهم است تاریخ انقضا بعد از باز کردن بسته بندی و قبل از آن از انجام آزمایشی است که معمولاً روی آن نشان داده شده است. نوارها یا جعبه ای که در آن قرار دارند. پس از باز کردن جعبه یا بسته نوارهای تست قند خون، نوارهای آزمایش قند خون معمولاً برای 3 تا 6 ماه دیگر خوب هستند، اما حتماً به جعبه یا برگه اطلاعات آزمایش خود مراجعه کنید.

دقت نوار تست قند خون

دقت نوار تست قند خون به نوع دستگاه و نوار تست قند خون مورد استفاده بستگی دارد. برخی از نوارهای گلوکز خون به گونه ای طراحی شده اند که دقت بالایی داشته باشند و سطح گلوکز (قند) خون را با دقت اندازه گیری کنند، در حالی که برخی دیگر دقت کمتری دارند.

علاوه بر این، دقت نوار تست قند خون تحت تأثیر عواملی مانند سنسورهای به کار رفته در دستگاه و نوار تست قند خون، دمای محیط، رطوبت، تاریخ انقضا و محتوای خون شما است. برای به دست آوردن نتایج دقیق، بهتر است دستگاه و نوار تست قند خون را طبق دستورالعمل سازنده کالیبره کنید و آزمایش قند خون را در ساعات خاصی از روز مثلاً قبل از صبحانه یا 2 ساعت بعد از غذا انجام دهید.

به طور کلی، برای به دست آوردن نتایج دقیق تر، باید از دستگاه و نوار تست قند خون بسیار دقیق و مطمئن استفاده کنید و در صورت داشتن هر گونه شک و تردید در نتایج به دست آمده با پزشک خود مشورت کنید.

نکاتی برای استفاده از نوار قند خون

برای به دست آوردن نتایج دقیق و اطمینان از سلامت خود می توانید در استفاده از نوار قند خون به موارد زیر توجه کنید:

1. دستگاه و نوار تست قند خون را طبق دستورالعمل سازنده کالیبره کنید.

2. آزمایش قند خون را در ساعات خاصی از روز انجام دهید، مثلاً قبل از صبحانه یا 2 ساعت بعد از غذا.

3. برای گرفتن نمونه خون، از سوزن لانست استفاده کنید و یک قطره خون را با انگشت خود روی نوار تست قند خون بمالید.

4. مطمئن شوید که نوار تست قند خون به درستی وارد دستگاه شده و کابل ها به درستی وصل شده اند.

5. در صورت استفاده برای اولین بار، ابتدا کنترل کیفیت را انجام دهید تا مطمئن شوید که دستگاه و نوار تست قند خون به درستی کالیبره شده اند.

6. هنگام استفاده، نوار تست و دستگاه را در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

7. برای راهنمایی کامل و دقیق به دستورالعمل سازنده دستگاه و نوار تست قند خون مراجعه کنید.

اگر سوال یا نگرانی در مورد استفاده از نوارهای قند خون دارید، با پزشک خود مشورت کنید.