کفش گچ با زیره پلی یورتان طب و صنعت مدل ۱۶۱۰۰

256,000 تومان
کفش گچ  طب و صنعت باوجود زاویه در پاشنه و پنجه و شیب مناسب در سطح زیر کفش قدم زدن را راحت تر می کند.

کفش گچ کد PC107 دکترمد

380,000 تومان
کفش گچ دکتر مد برای شکستگی نواحی مختلف پا همچون کف پا، پاشنه یا قوزک پا مورد استفاده قرار می گیرند. جنس کفی این محصولات از فوم بسیار سخت ساخته شده که این مدل فوم در اثر کمی استفاده، نرم خواهند شد؛ در نتیجه این ویژگی کفش گچ دکتر مد، استفاده کردن و پوشیدن از آن را راحت تر می کند. استفاده کردن از کفش گچ Dr. Med،  از سُر و ترک خوردن یا خرابی گچ پا تا حد زیادی جلوگیری می کند.

محافظ باند گچی و پانسمان پاس باند مدل بلند تا کتف PASBAND D

340,000 تومان
محافظ باند گچی پاس باند جهت محافظت از قسمت های مختلف دست و پا در موارد شکستگی، سوختگی، جراحی و ... استفاده می گردد.  

محافظ باند گچی و پانسمان پاس باند مدل بلند تا کتف PASBAND L

340,000 تومان
محافظ باند گچی پاس باند جهت محافظت از قسمت های مختلف دست و پا در موارد شکستگی، سوختگی، جراحی و ... استفاده می گردد.  

محافظ باند گچی و پانسمان پاس باند مدل پا تا بالای ران PASBAND G

340,000 تومان
محافظ باند گچی پاس باند جهت محافظت از قسمت های مختلف دست و پا در موارد شکستگی، سوختگی، جراحی و ... استفاده می گردد.  

محافظ باند گچی و پانسمان پاس باند مدل پا تا بالای ران PASBAND J

340,000 تومان
محافظ باند گچی پاس باند جهت محافظت از قسمت های مختلف دست و پا در موارد شکستگی، سوختگی، جراحی و ... استفاده می گردد.  

محافظ باند گچی و پانسمان پاس باند مدل پا تا زانو چاق PASBAND F

340,000 تومان
محافظ باند گچی پاس باند جهت محافظت از قسمت های مختلف دست و پا در موارد شکستگی، سوختگی، جراحی و ... استفاده می گردد.  

محافظ باند گچی و پانسمان پاس باند مدل پا تا زانو عادی PASBAND E

340,000 تومان
محافظ باند گچی پاس باند جهت محافظت از قسمت های مختلف دست و پا در موارد شکستگی، سوختگی، جراحی و ... استفاده می گردد.  

محافظ باند گچی و پانسمان پاس باند مدل پا مچی PASBAND K

340,000 تومان
محافظ باند گچی پاس باند جهت محافظت از قسمت های مختلف دست و پا در موارد شکستگی، سوختگی، جراحی و ... استفاده می گردد.  

محافظ باند گچی و پانسمان پاس باند مدل کوتاه تا آرنج PASBAND H

340,000 تومان
محافظ باند گچی پاس باند جهت محافظت از قسمت های مختلف دست و پا در موارد شکستگی، سوختگی، جراحی و ... استفاده می گردد.  

محافظ باند گچی و پانسمان پاس باند مدل کوتاه تا آرنج چاق PASBAND C

340,000 تومان
محافظ باند گچی پاس باند جهت محافظت از قسمت های مختلف دست و پا در موارد شکستگی، سوختگی، جراحی و ... استفاده می گردد.  

محافظ باند گچی و پانسمان پاس باند مدل کوتاه تا آرنج عادی PASBAND B

340,000 تومان
محافظ باند گچی پاس باند جهت محافظت از قسمت های مختلف دست و پا در موارد شکستگی، سوختگی، جراحی و ... استفاده می گردد.  

محافظ باند گچی و پانسمان پاس باند مدل کوتاه تا زانو PASBAND I

340,000 تومان
محافظ باند گچی پاس باند جهت محافظت از قسمت های مختلف دست و پا در موارد شکستگی، سوختگی، جراحی و ... استفاده می گردد.  

محافظ باند گچی و پانسمان پاس باند مدل کوتاه مچی PASBAND A

340,000 تومان
محافظ باند گچی پاس باند جهت محافظت از قسمت های مختلف دست و پا در موارد شکستگی، سوختگی، جراحی و ... استفاده می گردد.  

کفش زیر گچ تن یار کد ۷۱۳۰

کفش زیر گچ تن یار کد 7130 مناسب بیرون رفتن با پای گچ گرفته است و از کثیف شدن و آسیب به گچ جلوگیری می‌کند.