نمایش دادن همه 4 نتیجه

بالابر بیمار ارجو ARJO

بالابر بیمار یک راه حل آسان، بی خطر، صحیح و مطمئن برای بلند کردن و جابجایی بیمار است.

بالابر بیمار سان لیفت (Sunlift (Sunrise

بالابر بیمار سان لیفت Sunlift (Sunrise)  یک راه حل آسان، بی خطر، صحیح و مطمئن برای بلند کردن و جابجایی بیمار است.

بالابر بیمار سایروس مد Cyrus med 2

بالابر بیمار سایروس مد Cyrus med 2 یک راه حل آسان، بی خطر، صحیح و مطمئن برای بلند کردن و جابجایی بیمار است.

بالابر بیمار گلدمن GULDMANN

بالابر بیمار یک راه حل آسان، بی خطر، صحیح و مطمئن برای بلند کردن و جابجایی بیمار است.