جوراب واریس ۹۵۷ LP

990,000 تومان
جوراب واریس 957 LP از مواد مصنوعی با پوشش دو لایه می باشد که دوام در حدود ۶ ماه را تضمین می کند. از طرفی جوراب واریس 957 LP در کلاس فشار II –  میلیمتر جیوه ۲۲ الی ۳۲ می باشد. از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris CO2 AD

1,422,000 تومان

جنس جوراب: مواد مصنوعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32، مدل: AD (از کف پا تا زیر زانو)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris CO2 AG

1,812,000 تومان

جنس جوراب: مواد مصنوعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32، مدل: AG (از کف پا تا خط مایو)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris TFS-2 AD

920,000 تومان

جنس جوراب: مواد مصنوعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32، مدل: AD (از کف پا تا زیر زانو)

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris TFS-2 AG

1,160,000 تومان

جنس جوراب: مواد مصنوعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32، مدل: AG (از کف پا تا خط مایو)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 503 AD

1,528,000 تومان

جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32، مدل: AD (از کف پا تا زیر زانو)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 503 AF

2,020,000 تومان

جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32، مدل: AF (از کف پا تا ران)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 503 AG

2,180,000 تومان

جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32، مدل: AG (از کف پا تا خط مایو)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 503 AT

2,530,000 تومان

جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32، مدل: AT (جوراب شلواری)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 504 AD

1,528,000 تومان

جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار: کلاس فشار III - میلیمتر جیوه 33 الی 46، مدل: AD (از کف پا تا زیر زانو)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 504 AF

2,020,000 تومان

جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار: کلاس فشار III - میلیمتر جیوه 33 الی 46، مدل: AF (از کف پا تا ران)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 504 AG

2,180,000 تومان

جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار: کلاس فشار III - میلیمتر جیوه 33 الی 46، مدل: AG (از کف پا تا خط مایو)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس مدی ضخیم انتهای ران کلاس ۲ مدل دومد MEDI DUOMED AG CCL2

3,700,000 تومان
جوراب واریس های مدی محصول کشور آلمان می باشد و مطابق استاندارهای پزشکی و با مواد طبیعی تولید شده اند. از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس مدی ضخیم جوراب شلواری کلاس ۲ مدل دومد MEDI DUOMED AT CCL2

4,100,000 تومان
جوراب واریس های مدی محصول کشور آلمان می باشد و مطابق استاندارهای پزشکی و با مواد طبیعی تولید شده اند. از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس مدی ضخیم زیر زانو کلاس ۲ مدل دومد MEDI DUOMED AD CCL2

2,400,000 تومان
جوراب واریس های مدی محصول کشور آلمان می باشد و مطابق استاندارهای پزشکی و با مواد طبیعی تولید شده اند. از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris TFS-1 AD

جنس جوراب: مواد مصنوعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار I - میلیمتر جیوه 18 الی 21، مدل: AD (از کف پا تا زیر زانو)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris TFS-1 AG

جنس جوراب: مواد مصنوعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار I - میلیمتر جیوه 18 الی 21، مدل: AG (از کف پا تا خط مایو)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 504 AT

جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه، کلاس فشار: کلاس فشار III - میلیمتر جیوه 33 الی 46، مدل: AT (جوراب شلواری)

از آنجایی که امکان تعویض یا مرجوع کالای پوشیده شده (حتی یکبار) وجود ندارد، خواهشمندیم قبل از تکمیل مراحل خرید و پرداخت، با مشاوره از طریق تماس تلفنی از درستی سایز و مدل انتخابی خود اطمینان حاصل کنید

درمان واریس با جوراب واریس

جوراب واریس برای چیست؟ جوراب واریس برای چه چیزی خوب است؟ واریس نوعی بیماری است که در اثر انسداد سیاهرگ ها ایجاد می شود. سیاهرگ ها خون را از کل بدن به قلب می برند. در داخل این رگ سوراخ هایی وجود دارد که به آن سوراخ لانه کبوتری می گویند.

این حفره ها به درستی چیده شده اند و مسیری یک طرفه به سمت قلب دارند. گاهی به دلیل ایستادن زیاد، شکل حفره های لانه کبوتری تغییر کرده و اجازه نمی دهد خون به جریان طبیعی خود ادامه دهد، در نتیجه خون نمی تواند عبور کند و در رگ باقی می ماند و راه را مسدود می کند.

این بیماری علاوه بر اثرات فیزیکی بر بدن، منجر به پیدایش مویرگ های آبی و قرمز در پاها می شود که ظاهر زشت آن برای افراد مبتلا به واریس ناخوشایند است.

یکی از رایج ترین روش های درمان این بیماری استفاده از جوراب های واریس است.

جوراب واریس چیست؟

جوراب واریس همانطور که از نامش پیداست نوعی جوراب است که عملکرد متفاوتی نسبت به جوراب معمولی دارد. این جوراب با خواص درمانی باعث بهبود جریان خون و کاهش درد در پا می شود.

حدود 170 سال از عمر جوراب های واریسی می گذرد و هنوز هم یکی از رایج ترین روش های کاهش عوارض واریس است. جوراب واریس فشار کنترل شده ای به ساق پا به خصوص در ناحیه مچ پا وارد می کند که این فشار را در قسمت های بالاتر ساق کاهش می دهد. این باعث می شود خون در رگ ها جریان یابد.

جوراب های واریسی عمداً به گونه ای طراحی شده اند که تنگ باشند (هم برای مردان و هم برای زنان). این جوراب ساق بلندی دارد و ساق پا را تا روی ران می پوشاند. برای انتخاب و خرید جوراب واریس باید جوراب هایی را انتخاب کنید که با سایز شما همخوانی داشته باشد.

در غیر این صورت یا جوراب آنقدر سفت است که رگ ها را می بندد یا ممکن است بزرگتر از اندازه شما باشد که در این صورت کشش لازم را به پا وارد نمی کند و عملا بی فایده خواهد بود.

میزان فشرده سازی جوراب های واریس بر حسب میلی متر جیوه (mmHg) اندازه گیری می شود. این شاخص در چهار کلاس مختلف طبقه بندی می شود.

کلاس فشار A: اندازه فشار تدریجی جوراب ها حدود 12 تا 15 میلی متر جیوه است.

کلاس فشار 1: دارای فشاری در حدود 18 تا 22 میلی متر جیوه است.

کلاس فشار 2: فشاری در محدوده 23 تا 32 میلی متر جیوه اعمال می کنند.

کلاس فشار 3: جوراب های این گروه دارای فشار پیش رونده 32 تا 42 میلی متر جیوه هستند.

پوشیدن جوراب واریس باعث تسریع جریان خون از پاها به قلب می شود. علاوه بر تسریع جریان خون، از بازگشت خون به ورید نیز جلوگیری می کند.

استفاده از جوراب واریس در کاهش فشار خون نیز موثر است که یکی از مزایای جوراب واریس و خواص جوراب واریس است.

افرادی که از جوراب واریس استفاده می کنند شاهد کاهش چشمگیر ورم پا خواهند بود که یکی از مزایای جوراب واریس برای ورم پا است.

اعمال فشار از جوراب واریس به ساق باعث تقویت رگ های خونی می شود.

جوراب واریس می تواند به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از واریس استفاده شود. البته این محصول برای افرادی که مدت زیادی در محل کار می نشینند یا کسانی که مجبورند ساعات زیادی از روز را مجبور به ایستادن هستند مناسب است. این افراد مستعد ابتلا به واریس هستند و پوشیدن جوراب های واریسی تا حد زیادی آنها را از ابتلا به واریس محافظت می کند.

برای جوراب واریس عارضه خاصی وجود ندارد، اما نکاتی وجود دارد که در صورت بی توجهی، وضعیت بیماری را بدتر کرده و حتی خطر آمبولی را در پی دارد.

این نکات به شرح زیر است:

جوراب واریس باید با توجه به نوع واریس شما تجویز شود. واریس در وریدهای عمقی یا وریدهای سطحی به درجات مختلف جوراب واریس نیاز دارد و هرگز بدون مشورت و معاینه پزشک آن را حتی برای پیشگیری از واریس نخرید.

توجه داشته باشید افراد مبتلا به دیابت و بیماری های قلبی عروقی نیز برای استفاده از جوراب واریس باید با پزشک متخصص مشورت کنند. از جوراب های واریس به طور تصادفی استفاده نکنید.

بارداری در خانم ها باعث تغییرات هورمونی زیادی می شود که یکی از عواقب آن تورم دیواره رگ ها است و در نتیجه شاهد واریس در پاهای مادر هستیم که یکی از عوارض واریس است.

وضعیت زنان باردار با افراد عادی کمی متفاوت است. با توجه به اهمیت حفظ سلامت جنین و مادر، استفاده از جوراب واریس در دوران بارداری باید پس از نظر پزشک انجام شود.

جوراب های واریس باید از محصولاتی انتخاب شوند که گرما و رطوبت پاها را کاهش می دهند و در ناحیه پاشنه و پنجه راحت هستند. اگر جوراب واریس اجازه خروج رطوبت را ندهد، تعریق زیاد پا منجر به حساسیت و خارش پوست می شود.
خارش مداوم شما را از ادامه پوشیدن جوراب منصرف می کند. بنابراین بهتر است از همان ابتدا با صرف هزینه بیشتر جوراب های بهتری تهیه کنید.

ممکن است کسی بپرسد که چند ساعت باید جوراب واریس بپوشیم؟ قبل از پاسخ به این سوال بهتر است یادآوری کنیم که صبح ها بعد از بیدار شدن باید جوراب واریس بپوشید و بهتر است همیشه آن را نزدیک تخت قرار دهید.
شما می توانید در تمام طول روز و در حین فعالیت های مختلف روزانه جوراب بپوشید، اما حتماً آن را در شب درآورید و اجازه دهید پاهایتان کمی استراحت کند. مگر اینکه پزشک پوشیدن جوراب در شب را تجویز کرده باشد.

جوراب واریس باید هر 3 تا 6 ماه یکبار تعویض شود. در این مدت آن را به طور مرتب با آب ولرم و مواد ضد باکتری بشویید.

انواع جوراب واریس

قبل از اینکه در مورد انواع جوراب واریس صحبت کنیم، باید اشاره کنیم که در صورت نیاز به استفاده از انواع جورابها برای واریس، باید با پزشک خود مشورت کنید. انواع جوراب های واریس بر اساس قد، میزان فشار روی مچ پا و نوع باز یا بسته بودن انگشتان پا تعیین می شوند.

جوراب واریس زیر زانو

یکی از انواع جوراب های رایج برای واریس، جوراب زیر زانو است. همانطور که از نام این نوع جوراب مشخص است، آنها فقط تا زیر زانو کشیده می شوند. رگ های واریسی معمولاً می توانند در قسمت های مختلف ساق از جمله ساق، ران یا پایین شکم ظاهر شوند که جدای از درد، ظاهر خوبی ندارند.

به همین دلیل، اگر فقط رگ های واریسی روی پاهای خود دارید، پزشک معمولاً این نوع جوراب را توصیه می کند. همچنین به خاطر داشته باشید که معمولاً افرادی که اضافه وزن ندارند و باسن نازکی دارند از این مدل بیشتر استفاده می کنند

جوراب واریس نیمه ران

اگر تعداد رگ‌های واریسی پاهایتان زیاد شده و به ران‌ها یا پشت زانوها سرایت کرده است، باید تا وسط ران جوراب‌های واریسی بپوشید. این نوع جوراب ها تا زانو کشیده می شود و زانوها را تقویت می کند و رگ های خونی را باز می کند.

به طور کلی این نوع جوراب نسبت به جوراب واریس زیر زانو فشار بیشتری به پاهای شما وارد می کند و از این نظر می توانید از این نوع جوراب برای جلوگیری از واریس نیز استفاده کنید.

جوراب واریس شلواری

این نوع جوراب واریس معمولا برای افرادی که اضافه وزن دارند و شکم بزرگی دارند تجویز می شود. البته باید در نظر داشته باشید که این نوع جوراب برای پیشگیری از واریس زیر شکم به خانم های باردار نیز توصیه می شود و خانم های باردار معمولا از آن استفاده می کنند.

توجه داشته باشید که جوراب شلواری های رایجی در فروشگاه های لباس وجود دارد که ممکن است برای شما مناسب نباشد زیرا باید این جوراب شلواری را با توجه به سایز کمر خود انتخاب کنید تا خیلی تنگ یا گشاد به نظر نرسند.

جوراب واریس تابستانی

یکی دیگر از انواع جوراب های واریس که چند سالی است مورد استفاده قرار می گیرد جوراب تابستانی است. این جوراب ها معمولاً از کتان و الیاف نرم ساخته می شوند تا در تابستان به راحتی زیر شلوار پوشیده شوند.

لازم به ذکر است که این نوع جوراب واریس به هیچ وجه باعث تعریق پاهای شما نمی شود و به راحتی می توانید ساعت های زیادی از آن استفاده کنید.

نکات مهم برای استفاده از جوراب واریس

زمانیکه متوجه شدید که رگ های واریسی چیست و اگر با انواع آن آشنایی دارید بهتر است نکات لازم برای استفاده بهتر از این محصول را بدانید تا عملکرد بهتری برای پای شما داشته باشد.

⦁ به عنوان اولین نکته می توان گفت که بسیاری از افراد میزان استفاده از جوراب واریس را نمی دانند. در واقع تا زمانی که جوراب از حالت اولیه خود خارج نشده یا به عبارتی منبسط نشده باشد قابل استفاده است.

⦁ نکته مهم دیگر در مورد استفاده از جوراب واریس این است که قبل از پوشیدن جوراب واریس، هر یک از پاهای خود را به مدت ده تا پانزده دقیقه بالا بیاورید تا میزان خون جمع شده در رگ های خونی پاها کاهش یابد و اثربخشی جوراب واریس را کاهش دهید. برای شما بهتر است.

امروز در پزشک کالا  قصد داریم به نقش درمانی جوراب واریس بپردازیم. ممکن است برای بسیاری از افراد پیش بیاید که با تیرگی و متورم شدن رگ های در هم پیچیده شده ی پای خود مواجه شوند و دلیل آن را متوجه نباشند. باید بگوییم نگران نباشید، چون این عارضه ای متداول است که برای بسیاری از افراد ممکن است اتفاق بیافتد. نام این بیماری که دچارش شده اید، واریس است که از علایم آن وجود رگ های سیاه رنگ، ورم کرده و پرپیچ و خم که غالبا با خارش و احساس سنگینی در پاها همراه است بروز پیدا می کند.

از شایع ترین دلایلی که سبب میشود به واریس مبتلا شوید ایستادن های طولانی مدت می باشد. البته چاقی، حاملگی و انجام کار های خیلی سنگین هم می تواند سبب ایجاد واریس شود.

راه های درمان واریس

یکی از راه های درمان این بیماری که بسیاری از پزشکان آن را توصیه می کنند استفاده از جوراب واریس است. طبق تحقیقات صورت گرفته روی کسانی که از این جوراب ها به صورت مداوم استفاده می کنند، نشان از بهبودی جریان گردش خون در پاهای افراد است به طوری که نمی توانند پوشیدن آن را ترک کنند وگرنه حتی قادر به راه رفتن هم نیستند!

جوراب واریس چیست؟

جوراب واریس به گونه ای طراحی شده است که با اعمال فشار تدریجی به پا در نواحی قوزک، ساق و ران پا جریان گردش خون  به سمت قلب برخلاف نیروی جاذبه را روان می کند. همچنین با بهبود عملکرد عضلات ساق پا، به برگشت  بهتر خون و جذب مایع لنفاوی کمک می کند. جوراب واریس در نوع ها و اندازه های مختلف با توجه به ناحیه تحت پوشش دسته بندی می شود که رایج ترین  آن ها جوراب های زیر زانو، جوراب های نیمه ران و انواع جوراب شلواری ها  هستند.

مهم ترین نکاتی که در استفاده از جوراب واریس باید به آن توجه داشت

از مهم ترین نکات در مصرف این جوراب می توان به استفاده مداوم و تعویض منظم آن اشاره کرد. به دلیل اینکه با مصرف مداوم آن قابلیت کششی و اثربخشی آن کاهش می یابد توصیه میشود به طور متوسط هر 4 تا 6 ماه یکبار تعویض شود. البته اگر نگهداری از آن به خوبی انجام شود ممکن است تا یک سال هم بتوان از آن استفاده کرد.

این جوراب به گونه ای طراحی شده است که به شکل سفتی اطراف پا قرار میگیرد که ممکن است در ابتدا به افراد احساس راحتی منتقل نکند، پس زمان نیاز است تا به آن عادت کنید و با اثرات مفید و مثبت آن روبه رو شوید.

میتوانید از توصیه های زیر برای پوشیدن جوراب واریس کمک بگیرید:

  • سعی کنید به خود عادت دهید هر روز صبح قبل از این که از رختخواب خود بیرون بیاید جوراب واریس را بپوشید. دلیل آن این است که تورم پاها در صبح به کمترین میزان خود می رسد.
  • هنگام پوشیدن جوراب واریس مطمئن شوید پاشنه پا در جای خود قرار گرفته است و چروک های اضافی ایجاد شده در جوراب خود را صاف کنید. چنانچه نوع جوراب شما در سایز بلند خریداری شده است بایستید و آن را تا بالای زانو بکشید به طوری که باسن و کمرتان را بپوشاند.
  • برای این که با پوشیدن جوراب احساس نرمی و راحتی کنید و کاملا بر پای شما بنشیند مقداری پودر تالک یا پودر بچه به پای خود بمالید سپس جوراب را به خود بپوشانید.
  • چنانچه در استفاده از جوراب واریس وقفه بیاندازید،پوشیدن آن برایتان سخت می شود چون پای شما بیش از اندازه متورم می شود طوری که نمیتوانید جوراب بپوشید.در این حالت که جوراب برایتان تنگ به نظر می رسد، اقدام به بستن بانداژ زیر جوراب کنید.
  • برای شست و شوی جوراب آن را با صابون و آب گرم بشویید و بگذارید تا در هوای باز خشک شود. البته می توانید آن را در ماشین لباس شویی هم شستشو دهید ولی اگر با دست شسته شود و در هوای آزاد خشک شود ماندگاری آن بیشتر است. به افراد مبتلا به لنف توصیه میشود تا برنامه پوشیدن جوراب خود را طبق تجویز پزشکشان دنبال کنند.
  • اگرچه با پوشیدن جوراب واریس در طول روز به سبب گردش خون بهتر در پاهای شما قدرت و انرژی بیشتری پیدا می کنید و احساس بهتری دارید ولی باید به این نکته توجه کنید که پاها هم به زمان استراحت نیاز دارند. بنابراین توصیه می شود از جوراب واریس در هنگام استراحت و شبها استفاده نکنید و دائما این جوراب را پایتان نکنید. البته بعضی مواقع پزشکان توصیه میکنند در جاهایی مثل سفر های طولانی هوایی از جوراب واریس در تمام طول مسیر استفاده کنید و حتی هنگام خواب هم آن را در پا نگه دارید. همچنین اگر شرایط کاریتان به گونه ای است که که طولانی مدت باید در محل کار حضور داشته باشید یا شیف های کاری دارید به پا داشتن این جوراب مشکلی ایجاد نمیکند ولی در نظر داشته باشید که به پاها هم باید استراحت داد.