کیت آموزشی بخیه

950,000 تومان
کیت آموزشی سوچور مناسب تمرین بخیه دانشجویان و کادر درمان است که با داشتن انواع مختلف زخم بر روی پد مشابه پوست انسان، بارها قابل استفاده می‌باشد.