ترمومتر تفا مدل ۱۲٫۶۰۰۱٫۵۴٫۹۰ TFA

318,780 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می‌باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر چوبی تفا مدل ۱۲٫۱۰۰۰٫۰۵ TFA

372,600 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر خاک تفا مدل ۱۹٫۱۰۰۶ TFA

434,700 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر دیجیتال جیبی با پروب ۶۰ میلی متری تفا مدل ۳۰٫۱۰۴۷ TFA

1,980,000 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر دیجیتال صفحه بزرگ با پروب ۲۰ میلی متری تفا مدل ۳۰٫۱۰۱۱ TFA

1,400,000 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر گرد تفا مدل ۱۴٫۶۰۰۶ TFA

363,000 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر مادون قرمز تفا مدل ۳۱٫۱۱۳۴٫۰۶ TFA

2,640,000 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر محیط تفا مدل ۱۲٫۳۰۴۹٫۱۰ TFA

363,000 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

دماسنج پنجره‌ای تفا مدل ۱۴٫۶۰۱۱٫۲۰ TFA

81,420 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می‌باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر اتاق کودک تفا مدل ۱۲٫۳۰۴۲٫۲۴ TFA

66,240 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر پنجره ای تفا مدل ۱۴٫۶۰۰۲ TFA

شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر پنجره ای تفا مدل ۱۴٫۶۰۰۴ TFA

شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر تفا مدل ۱۰٫۳۰۰۰٫۰۳ TFA

شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر تفا مدل TFA 14.1007

1,665,660 تومان
ترمومتر تفا مدل TFA 14.1007 محصول شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت‌سنج و قطب‌نما می‌باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر دیجیتال با پروب ۱۰۰ میلی متری تفا مدل ۳۰٫۱۰۳۳ TFA

1,540,000 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر دیجیتال با پروب ۱۰۶ میلی متری تفا مدل ۳۰٫۱۰۴۰ TFA

1,485,000 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر دیجیتال با پروب ۱۴۰ میلی متری تفا مدل ۳۰٫۱۰۴۸ TFA

990,000 تومان
شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر دیجیتال محیط با زنگ هشدار تفا مدل ۳۰٫۱۰۲۴ TFA

شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

ترمومتر دیجیتال محیط تفا مدل ۳۰٫۱۰۴۳٫۰۲ TFA

شرکت تفا دستمن TFA DOSTMANN یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است که در آلمان قرار دارد و دارای تنوع محصولات بسیار زیادی از جمله انواع دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج و قطب نما می باشد و دارای 80 نمایندگی در سراسر دنیا است.

دما و رطوبت سنج بیورر مدل Beurer HM16

دماسنج و رطوبت سنج با دقت بالا محصول شرکت بیورر آلمان با دو سال گارانتی

دماسنج برگرفته از واژه فرانسوی ترمومتر(Thermomètre) وسیله ای است که می توان از آن برای اندازه گیری دمای هر چیزی که فکرش را بکنید استفاده کرد. دماسنج ها در انواع مدل در بازار  موجود هستند که هر کدام برای کاربرد خاصی طراحی و تولید می شوند. مانند دماسنج های محیطی که افراد را از دمای محیط مطلع می کنند و همچنین سعی می کنند دما را در حد مطلوب خود تثبیت کنند.

آشنایی با انواع دماسنج های محیطی

1- دماسنج الکلی یا جیوه ای: این مدل از دماسنج های محیطی در واقع ساده ترین نوع موجود در بازار هستند، فقط کافی است آن ها را در مکان خاصی در اطراف خانه یا محل کار خود نصب کنید و سپس منتظر مایع داخل مخزن باشید. دماسنج باید در اثر گرما به سمت بالا حرکت کند و سپس با خواندن عدد نوشته شده روی شیشه دماسنج از دمای محیطی که در آن هستید مطلع شوید.
2- دماسنج دیجیتال: دماسنج های دیجیتال نسل جدیدی از دماسنج ها هستند که فقط باید سنسور این نوع دماسنج را در محیط مورد نظر خود قرار داده و سپس دمای محیط را از روی نمایشگر نصب شده بر روی بدنه خود نمایش می دهد. بعضی از آنها توانایی ثبت حداقل دما و حداکثر دما را در طول شبانه روز درون حافظه خود دارند

3- دماسنج های مادون قرمز: دماسنج های مادون قرمز دماسنج های غیر تماسی هستند که با استفاده از فناوری مادون قرمز دمای محیط را اندازه گیری می کنند. از این دماسنج ها برای اندازه گیری دمای بدن نیز استفاده می شود.

نکات مهم هنگام خرید دماسنج اتاق

انتخاب نوع: اولین قدم در انتخاب و خرید دماسنج محیطی توجه به نوع آن است و همانطور که گفتیم این نوع دماسنج ها در دو مدل معمولی (الکلی یا جیوه ای) و همچنین دیجیتالی در بازار موجود هستند که شما می توانید با توجه به سلیقه خود انتخاب کنید آنچه را که دوست دارید بخرید.

اندازه: هنگامی که موفق به انتخاب نوع دماسنج محیطی مورد نظر خود شدید، اکنون متناسب با فضای خود باید اندازه دماسنج خود را انتخاب کنید.

ویژگی های اضافی: سیستم هشدار دمای غیرمجاز، مقاومت در برابر آب، دقت اندازه گیری، مقاومت در برابر آب، ظرفیت باتری و ساعات استفاده در مدل های دیجیتال و مواردی از این قبیل را نیز باید در خرید دماسنج محیطی مناسب در نظر گرفت.

خاموش شدن خودکار: مدل‌های معمولی قطعاً سیستم خاموش شدن خودکار روی دستگاه ندارند، اما در مدل‌های دیجیتال، می‌توانید از تنظیمات دستگاه برای بهره‌گیری از تعدادی ویژگی اضافی استفاده کنید که یکی از آنها سیستم خاموش شدن خودکار است.

قیمت دماسنج محیطی: عوامل مختلفی بر قیمت دماسنج محیطی تأثیر می‌گذارند، البته ما در این صفحه سعی کرده‌ایم تعدادی از مهم‌ترین آنها را به شما معرفی کنیم و اکنون شما هستید که باید انتخاب کنید که نسبت به انتظاری که از دماسنج دارید، چه قیمتی را باید خریداری کنید.

کاربردهای دماسنج (ترمومتر)

دماسنج ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم در بسیاری از صنایع و بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. در زیر به برخی از کاربردهای دماسنج اشاره می کنیم:

1- اندازه گیری دمای محیط: برای اندازه گیری دمای محیط و اشیاء در صنایع مختلف

2- آزمایشگاه: در آزمایشگاه ها برای حفظ دمای ثابت در یک محدوده دمایی خاص و جلوگیری از آسیب به دستگاه ها استفاده می شود

2-در صنایع غذایی: در صنایع غذایی از دماسنج برای اندازه گیری دمای مواد غذایی و محیط نگهداری آن استفاده می شود. این ابزارها با کنترل دمای مناسب به حفظ کیفیت و ایمنی غذا کمک می کنند.

2. در بخش پزشکی: از دماسنج ها در بخش پزشکی به عنوان یکی از ابزارهای اندازه گیری دمای بدن استفاده می شود. از این ابزارها برای اندازه گیری دمای بدن بیماران و کودکان استفاده می شود.

3. در صنعت فلزکاری: در صنعت فلزکاری از دماسنج برای اندازه گیری دما در فرآیندهای حرارتی مانند جوشکاری و نورد استفاده می شود.

4. در صنعت خودرو: در صنعت خودرو از دماسنج برای اندازه گیری دمای موتور و سیستم خنک کننده خودرو استفاده می شود.

5. در صنعت نفت و گاز: در صنعت نفت و گاز از دماسنج برای اندازه گیری دمای فرآیندهای حرارتی مانند پالایش نفت و گاز و همچنین اندازه گیری دمای محیط استفاده می شود.

6. در صنایع الکترونیک: در صنایع الکترونیک از دماسنج برای اندازه گیری دمای قطعات الکترونیکی و مدارهای الکترونیکی استفاده می شود.