نمایش دادن همه 8 نتیجه

سرسوزن قلم انسولین ۶ میل بی دی BD 31G-6mm

363,000 تومان
تاریخ انقضا محصول 2026.05.30 سر سوزن قلم انسولین BD ساخت کشور آمریکا می باشد و تزریقی آسان و بدون درد را به همراه دارد.

سرنگ انسولین ۰٫۵ میل بی دی BD 31G-6mm

1,400,000 تومان
تاریخ انقضا نوار 2027.10.30 سرنگ انسولین BD ساخت کشور آمریکا می باشد و تزریقی آسان و بدون درد را به همراه دارد.

سرنگ انسولین ۱ میل بی دی BD 31G-6mm

1,300,000 تومان
تاریخ انقضا نوار 2027.03.30 سرنگ انسولین BD ساخت کشور آمریکا می باشد و تزریقی آسان و بدون درد را به همراه دارد.

سرسوزن قلم انسولین ۴ میل بی دی BD 32G-4mm

تاریخ انقضا محصول 2028.02.30 سر سوزن قلم انسولین BD ساخت کشور آمریکا می باشد و تزریقی آسان و بدون درد را به همراه دارد.

سرنگ انسولین ۱ میل بی دی BD

تاریخ انقضا نوار 0000.00.00 سرنگ انسولین BD ساخت کشور آمریکا می باشد و تزریقی آسان و بدون درد را به همراه دارد.

سرنگ انسولین ۱ میل بی دی BD 30G-8mm

تاریخ انقضا محصول 2026.02.30 سرنگ انسولین BD ساخت کشور آمریکا می باشد و تزریقی آسان و بدون درد را به همراه دارد.

سرنگ شیشه ای ۱ میل بی دی BD

تاریخ انقضا محصول 2024.03.31 سرنگ انسولین BD ساخت کشور آمریکا می باشد و تزریقی آسان و بدون درد را به همراه دارد.

کیت پی آر پی بی دی PRP Kit BD

تاریخ انقضا محصول 2024.10.31 سرنگ انسولین BD ساخت کشور انگلستان می باشد و دارای درپوش به رنگ زرد و ساخته شده جهت گرفتن بیشترین پلاسما یا نمونه خون