راهنمای خرید کمربند

با توجه به پیچیدگی دردها کمر، تنوع ساپورتهای کمر بسیار بالاست. اصولا بیماران در انتخاب کمربند مناسب دچار سردرگمی میشوند و از طرفی به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب از طرف شرکتهای وارد کننده این محصولات به پزشکان، تاحدودی جزئیات این محصولات برای گروهی از پزشکان نیز ناشناخته است. در زیر شرایط کمر در چهار مرحله تقسیم بندی شده است و کد کمربندهای مناسب هرشرایط در کنار آن آورده شده است.

مرحله ۱: پیشگیری
در مرحله پیشگیری قسمت مورد نظر بدن آسیبی ندیده است و صرفا ساپورت برای جلوگیری از آسیب استفاده میشود.

        

مرحله ۲: حاد
در مرحله حاد قسمت مورد نظر بدن آسیب دیده است و باعث شده تا حرکت عادی ان عضو را مختل نماید.مرحله ۳: نیمه حاد
در مرحله نیمه حاد قسمت مورد نظر بدن آسیب دیده است و گرچه شخص حرکات عادی روزمره را بدون هیچ مشکلی انجام می دهد ولی شخص نمی تواند حرکات سنگین مثل حرکات ورزشی را انجام دهد.

        

مرحله ۴: مزمن
در مرحله مزمن قسمت مورد نظر بدن پیش از این آسیب دیده است ولی تا حدودی بهبود یافته، مشکلی که اینجا وجود دارد کهنه شدن و مزمن شدن دردهای آن است.

از جمله کمربندهای مناسب این مرحله می توان به زانوبند های زیر اشاره کرد.

            

ارسال یک نظر