ست رگ‌گیری اسکالپ سایز ۱۹ HD

ست رگ‌گیری اسکالپ سایز 19 HD وسیله‌ای جهت رگ‌گیری، تزریق دارو یا خون‌گیری استفاده می‌شود. این محصول یکبار مصرف و استریل است و رنگ سفید آن با گیج 19 عرضه می‌شود.

ست رگ‌گیری اسکالپ سایز ۲۱ HD GOSH

ست رگ‌گیری اسکالپ سایز 21 HD GOSH وسیله‌ای جهت رگ‌گیری، تزریق دارو یا خون‌گیری استفاده می‌شود. این محصول یکبار مصرف و استریل است و رنگ سبز آن با گیج 21 عرضه می‌شود.

ست رگ‌گیری اسکالپ سایز ۲۲ San Zhong

ست رگ‌گیری اسکالپ سایز 22 San Zhong وسیله‌ای جهت رگ‌گیری، تزریق دارو یا خون‌گیری استفاده می‌شود. این محصول یکبار مصرف و استریل است و رنگ مشکی آن با گیج 22 عرضه می‌شود.