سرنگ ۱۰ سی سی مینا

2,800 تومان
سرنگ 10 سی سی مینا استریل شده با گاز اکسید اتیلن و یکبار مصرف است. سرنگ‌های مینا بسیار روان و دارای چاپ عالی و خوانا می‌باشند.

سرنگ ۲٫۵ سی سی مینا

1,900 تومان
سرنگ 2.5 سی سی مینا استریل شده با گاز اکسید اتیلن و یکبار مصرف است. سرنگ‌های مینا بسیار روان و دارای چاپ عالی و خوانا می‌باشند.

سرنگ ۵ سی سی مینا

1,650 تومان
سرنگ 5 سی سی مینا استریل شده با گاز اکسید اتیلن و یکبار مصرف است. سرنگ‌های مینا بسیار روان و دارای چاپ عالی و خوانا می‌باشند.

آنژیوکت سایز ۲۰ کاتولا Cathula

آنژیوکت سایز 20 کاتولا Cathula امکان تزریق مایعات، دارو، مواد مغذی، گلوکز مورد نیاز متابولیسم، آماده نگه داشتن یک رگ جهت تزریق سریع و مداوم دارو، تأمین املاح مورد نیاز بدن، ویتامین‌های محلول در آب و … را فراهم می‌کند و همچنین مناسب آبرسانی و خونرسانی به بیمار نیز می‌باشد.  

چسب تزریق پاندا بسته‌ی ۱۰۰ عددی

20,000 تومان
تاریخ انقضا محصول 2024.11.01 چسب تزریق پاندا بسته‌ی 100 عددی قدرت چسبندگی مناسبی دارد، این چسب‌ها حساسیت پوستی ایجاد نمی‌کنند. از این محصول جهت ممانعت از خونریزی پس از تزریق استفاده می‌شود.

چسب تزریق کارا مد بسته‌ی ۱۰۰ عددی

چسب تزریق کارا مد بسته‌ی 100 عددی قدرت چسبندگی مناسبی دارد. این چسب‌ها حساسیت پوستی ایجاد نمی‌کنند. از این محصول جهت ممانعت از خونریزی پس از تزریق استفاده می‌شود.

ست رگ‌گیری اسکالپ سایز ۱۹ HD

ست رگ‌گیری اسکالپ سایز 19 HD وسیله‌ای جهت رگ‌گیری، تزریق دارو یا خون‌گیری استفاده می‌شود. این محصول یکبار مصرف و استریل است و رنگ سفید آن با گیج 19 عرضه می‌شود.

ست رگ‌گیری اسکالپ سایز ۲۱ HD GOSH

ست رگ‌گیری اسکالپ سایز 21 HD GOSH وسیله‌ای جهت رگ‌گیری، تزریق دارو یا خون‌گیری استفاده می‌شود. این محصول یکبار مصرف و استریل است و رنگ سبز آن با گیج 21 عرضه می‌شود.

ست رگ‌گیری اسکالپ سایز ۲۲ San Zhong

ست رگ‌گیری اسکالپ سایز 22 San Zhong وسیله‌ای جهت رگ‌گیری، تزریق دارو یا خون‌گیری استفاده می‌شود. این محصول یکبار مصرف و استریل است و رنگ مشکی آن با گیج 22 عرضه می‌شود.

سرنگ ۲۰ سی سی مینا

سرنگ 20 سی سی مینا استریل شده با گاز اکسید اتیلن و یکبار مصرف است. سرنگ‌های مینا بسیار روان و دارای چاپ عالی و خوانا می‌باشند.

سرنگ ۵۰ سی سی مینا پیستون دار لویراسلیپ

سرنگ لویراسلیپ پیستون دار 50 سی سی مینا محصول استریل شده با گاز اکسید اتیلن و یکبار مصرف است.

سرنگ انسولین پیستون دار ۱ سی سی یزد

سرنگ انسولین پیستون دار 1 سی سی یزد غیر پیروژنیک و غیر سمی است. این محصول استریل و یکبار مصرف است.

سرنگ لوئراسلیپ پیستون دار ۱۰ سی سی یزد

سرنگ لوئر اسلیپ پیستون دار 10 سی سی یزد غیر پیروژنیک و غیر سمی است. این محصول استریل و یکبار مصرف است.

سرنگ لوئراسلیپ پیستون دار ۳ سی سی یزد

سرنگ لوئر اسلیپ پیستون دار 3 سی سی یزد غیر پیروژنیک و غیر سمی است. این محصول استریل و یکبار مصرف است.

سرنگ لوئراسلیپ پیستون دار ۵ سی سی یزد

سرنگ لوئر اسلیپ پیستون دار 5 سی سی یزد غیر پیروژنیک و غیر سمی است. این محصول استریل و یکبار مصرف است.