دم یار بزرگسالان فناور طب اسپادانا FTE CO

14,000 تومان
دم یار بزرگسالان فناور طب اسپادانا FTE CO محصول کشور ایران است و جهت رساندن دوز مناسبی از داروهای استنشاقی به ریه‌ها کاربرد دارد.

قاشق دارویی و قطره چکان دارویی فناور طب اسپادانا FTE CO

11,300 تومان
با استفاده از پک قطره چکان دارویی فناور طب اسپادانا و قاشق دارویی فناور طب اسپادانا به آسانی می توان مقدار دقیق دارو را مطابق با دستور پزشک اندازه گیری نمود و داروی مورد نظر را به کودک خوراند.

قرص نصف کن فناور طب اسپادانا مدل FTE CO SAFETY PILL CUTTER

55,000 تومان
قرص نصف کن فناور طب اسپادانا FTE CO تولید کشور ایران و مناسب نصف کردن قرص ها می باشد.

تقویم دارویی روزانه فناور طب اسپادانا FTE CO

4,900 تومان
با استفاده از تقویم دارویی روزانه فناور طب اسپادانا داروهای بیمار به صورت دقیق و منظم استفاده می گردد.

تقویم دارویی هفتگی روزانه فناور طب اسپادانا FTE CO

25,000 تومان
با استفاده از تقویم دارویی هفتگی روزانه فناور طب اسپادانا داروهای بیمار به صورت دقیق و منظم استفاده می گردد.

تقویم دارویی هفتگی فناور طب اسپادانا FTE CO

با استفاده از تقویم دارویی هفتگی فناور طب اسپادانا داروهای بیمار به صورت دقیق و منظم استفاده می گردد.

دم یار اطفال فناور طب اسپادانا FTE CO

دم یار اطفال فناور طب اسپادانا FTE CO محصول کشور ایران است و جهت رساندن دوز مناسبی از داروهای استنشاقی به ریه‌ها کاربرد دارد.

قاشق دارویی فناور طب اسپادانا FTE CO

5,000 تومان
قاشق دارویی فناور طب اسپادانا برای داروهای کودک به صورت دقیق و آسان استفاده می‌گردد و روی دسته دارای درجه بندی بر اساس میلی‌لیتر، قاشق چای‌خوری، مربا خوری و غذا خوری است.

قطره چکان دارویی فناور طب اسپادانا مدل FTE CO 3ML

5,100 تومان
با استفاده از قطره چکان دارویی فناور طب اسپادانا به آسانی می توان مقدار دقیق دارو را مطابق با دستور پزشک اندازه گیری نمود.

قطره چکان دارویی فناور طب اسپادانا مدل FTE CO 5ML

6,900 تومان
با استفاده از قطره چکان دارویی فناور طب اسپادانا به آسانی می توان مقدار دقیق دارو را مطابق با دستور پزشک اندازه گیری نمود.