نمایش دادن همه 7 نتیجه

سر سوزن تزریق انسولین پیک سایز PIC 4MM

340,000 تومان
تاریخ انقضا محصول 2027.03.01 سر سوزن انسولین PIC ساخت کشور ایتالیا می باشد و تزریقی آسان و بدون درد را به همراه دارد.

سر سوزن تزریق انسولین پیک سایز PIC 5MM

272,000 تومان
تاریخ انقضا محصول 2027.06.01 سر سوزن انسولین PIC ساخت کشور ایتالیا می باشد و تزریقی آسان و بدون درد را به همراه دارد.

سر سوزن تزریق انسولین پیک سایز PIC 6MM

289,000 تومان
تاریخ انقضا محصول 2027.05.01 سر سوزن انسولین PIC ساخت کشور ایتالیا می باشد و تزریقی آسان و بدون درد را به همراه دارد.

سر سوزن تزریق انسولین پیک سایز PIC 8MM

تاریخ انقضا محصول 2025.05.30 سر سوزن انسولین PIC ساخت کشور ایتالیا می باشد و تزریقی آسان و بدون درد را به همراه دارد.

فشار سنج بازویی پیک مدل Clear Rapid PIC

1,450,000 تومان
فشار سنج بازویی پیک مدل Clear Rapid PIC اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت بازرویی انجام می‌دهد که پس از انجام اندازه‌گیری می‌توان نتایج بدست آمده را بر روی صفحه نمایش دستگاه مشاهده نمود.

فشار سنج بازویی پیک مدل Help Rapid PIC

فشار سنج بازویی پیک مدل Help Rapid PIC اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت بازرویی انجام می‌دهد که پس از انجام اندازه‌گیری می‌توان نتایج بدست آمده را بر روی صفحه نمایش دستگاه مشاهده نمود.

فشارسنج بازویی پیک مدل Easy Rapid PIC

فشار سنج بازویی پیک مدل Easy Rapid PIC اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت بازرویی انجام می‌دهد که پس از انجام اندازه‌گیری می‌توان نتایج بدست آمده را بر روی صفحه نمایش دستگاه مشاهده نمود.