نمایش دادن همه 7 نتیجه

خمیر چسب دندان مصنوعی بدون طعم فیکسودنت FIXODENT NEUTRAL DENTURE

139,500 تومان
تاریخ انقضا محصول 2024.09.31 خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت محصول کشور انگلستان می باشد.

خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت FIXODENT Fresh Complete

139,500 تومان
تاریخ انقضا محصول 2025.02.31 خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت محصول کشور انگلستان می باشد.

خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت FIXODENT ORIGINAL DENTURE

183,000 تومان
تاریخ انقضا محصول 2025.06.31 خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت محصول کشور انگلستان می باشد.

خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت FIXODENT PLUS

233,000 تومان
تاریخ انقضا محصول 2025.02.30 خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت محصول کشور انگلستان می باشد.

خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت FIXODENT PRO

تاریخ انقضا محصول 2023.06.30 خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت محصول کشور انگلستان می باشد.

خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت FIXODENT PROFESSIONAL

تاریخ انقضا محصول 2023.07.31 خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت محصول کشور انگلستان می باشد.

خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت پلاس Fixodent Plus

تاریخ انقضا محصول 0000.00.00 خمیر چسب دندان مصنوعی فیکسودنت پلاس Fixodent Plus محصول کشور آلمان می‌باشد.