راهنمای خرید جوراب واریس

چگونه یک جوراب واریس مناسب انتخاب کنیم:

جورابهای کلاس یک مناسب شما هستند اگر:
به منظور استفاده در پیشگیری از واریس جوراب می خواهید یا اینکه مویرگهای بسیار ریز،  زیر پوستی دارید

جورابهای کلاس دو مناسب شما هستند اگر:
به منظور استفاده در درمان  واریس جواب می خواهید و زمانیکه مویرگهای بیرون زده درشت شده اند و به اصطلاح طنابی هستند یا اینکه احساس سوزش و خواب رفتگی در پاها دارید

جورابهای کلاس سه مناسب شما هستند اگر:
به منظور استفاده در درمان  واریس جواب می خواهید و زمانیکه مویرگهای بیرون زدگی زیادی دارد و متورم شده است به اصطلاح ورم بادکنکی یا لنف دارید

 

  
  
واریس   واریس    واریس
        

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر