عروسک پرستار تزیینی Decorative Nurse Dolls

60,000 تومان
عروسک پرستار تزیینی Decorative Nurse Dolls از جنس نمد خارجی و دارای جنس مرغوب می باشد. همچنین جنس موهای عروسک از کامو می باشد.