نمایش یک نتیجه

فشار سنج بازویی هارتمن مدل HARTMANN COMFORT

فشار سنج هارتمن امکان اندازه گیری و تحلیل فشارخون را به صورت بازویی انجام می دهد که پس از انجام اندازه گیری می توان نتایج بدست آمده را بر روی صفحه نمایش LCD دستگاه مشاهده نمود.