نمایش دادن همه 2 نتیجه

پنل ۳ تستی تشخیص اعتیاد Farafan

پنل 3 تستی تشخیص اعتیاد Farafan با استفاده از نمونه ادرار اعتیاد به اوپیات(مرفین)، آمفتامین(اسپید، امپر) و متامفتامین(کریستال مت، مت اسپید،شیشه) را تشخیص می‌دهد.

پنل ۵ تستی تشخیص اعتیاد Farafan

پنل 5 تستی تشخیص اعتیاد Farafan با استفاده از نمونه ادرار اعتیاد به اوپیات(مرفین)، آمفتامین(اسپید، امپر) ، متامفتامین(کریستال مت، مت اسپید،شیشه)، حشیش و متادون(امدون، چاکلت چیپ، کوکی) را تشخیص می‌دهد.