نمایش یک نتیجه

شانه ضد شپش دینا DINA

ابتلا به شپش سر ارتباطی با وضعیت اقتصادی نداشته و در تمام طبقات اجتماعی ممکن است رخ بدهد این حشره به دنبال تماس های نزدیک بین فرد یا هنگامی که افراد خانواده در فصل های سرد برای تامین کردن گرما لباس های بیشتری می پوشند و به صورت دسته جمعی زندگی می کنند، از شخصی به شخص دیگر منتقل می گردد با توجه به مقاومت شپش ها نسبت به شامپوها و لوسیون های ضد شپش، شانه ضد شپش دینا DINA با دندانه های بلند و نزدیک به هم و شیارهای مخصوص بین دندانی باعث جدا شدن شپش و تخم شپش از ساقه مو می شود.