نمایش یک نتیجه

بالابر بیمار ارجو ARJO

بالابر بیمار یک راه حل آسان، بی خطر، صحیح و مطمئن برای بلند کردن و جابجایی بیمار است.