:: به روز رسانی اطلاعات و قیمت ها : یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
مشخصات کلی :
جنس: استیل
مخصوص: بزرگسال
اندازه: قطر دیافراگم 4/4 سانتی متر و قطر بل 3/2 سانتی متر
گوشی معاینه پزشکی لیتمن کلاسیک دو Littmann Classic II

قيمت : 471000 تومان

471,000 تومان
مشخصات کلی :
جنس: استیل
مخصوص: بزرگسال
اندازه: قطر دیافراگم 4/8 سانتی متر و قطر بل 3/6 سانتی متر
گوشی معاینه پزشکی ریشتر Riester 4001

قيمت : 95000 تومان

95,000 تومان
مشخصات کلی :
جنس: استیل
مخصوص: تخصصی قلب
اندازه: قطر دیافراگم 4/8 سانتی متر و قطر بل 3/6 سانتی متر
گوشی معاینه پزشکی تخصصی قلب ریشتر Riester 4240-01

قيمت : 462000 تومان

462,000 تومان
مشخصات کلی :
جنس: استیل
مخصوص: نوزاد
اندازه: قطر دیافراگم 2/8 سانتی متر و قطر بل 2/2 سانتی متر
گوشی معاینه پزشکی ریشتر نوزاد Riester 4051

قيمت : 120000 تومان

120,000 تومان
مشخصات کلی :
جنس: استیل
مخصوص: اطفال
اندازه: قطر دیافراگم 3/6 سانتی متر و قطر بل 2/8 سانتی متر
گوشی معاینه پزشکی اطفال ریشتر Riester 4041

قيمت : 93000 تومان

93,000 تومان
مشخصات کلی :
جنس: استیل
مخصوص: تخصصی قلب
اندازه: قطر دیافراگم 4/9 سانتی متر و قطر بل 3/7 سانتی متر
گوشی معاینه پزشکی تخصصی قلب MDF 797 Cardiology

قيمت : 480000 تومان

480,000
تومان
  • رنگ
مشخصات کلی :
جنس: استیل
مخصوص: کودک
اندازه: قطر دیافراگم 3/5 سانتی متر و قطر بل 2/8 سانتی متر
گوشی معاینه پزشکی دوطرفه MDF 777c کودک

قيمت : 360000 تومان

360,000
تومان
  • رنگ
مشخصات کلی :
جنس: استیل
مخصوص: بزرگسال
اندازه: قطر دیافراگم 4/9 سانتی متر و قطر بل 3/7 سانتی متر
گوشی معاینه پزشکی دوطرفه MDF 777 بزرگسال

قيمت : 380000 تومان

380,000
تومان
  • رنگ
  • payments
  • DESC