راهنمای خرید ترازوی حمام

آیا ترازوی دیجیتال برای استفاده در منزل مناسب است یا همان ترازوهای مکانیکی به خوبی جوابگوی خواسته های ما است؟

ترازوی مکانیکی

باید به این نکته اذعان نمود که ترازوهای مکانیکی صرفا وزن شخص را نشان میدهند و تفاوتهایی که در انواع مختلف ترازوهای مکانیکی میتوان دید صرفا در جنس فنرها و اجزاء داخلی ترازو و همچنین شکل و بزرگی و کوچک بودن صفحه نمایش آن است.

ترازوهای مکانیکی برعکس ظاهری خشن بسیار حساسند و در صورتی شخصی با بی احتیاطی بر روی آن بالا و پایین بپرد یا اینکه ضربه بخورد دقت خود را از دست میدهند.

ترازوهای مکانیکی قابل تعمیر نیستند مگر اینکه قطعات آن تعویض شوند زیرا با تعمیر دقت اولیه را نخواهند داشت.

وزن خود ترازوی مکانیکی از نمونه های دیجیتال بیشتر است و دقت آنها اصولا کمتر است. (در ترازوهای مکانیکی اصولا دقت ۱Kg است در حالی که در ترازوهای دیجیتال دقت حدود ۱۰۰g است.)

 ترازوی دیجیتال

اغلب ترازوهای دیجیتال اصولا دارای موارد زیر هستند:

  • دقت تا ۱۰۰gram
  • صفحه نمایش مناسب و واضح
  • قابلیت نشان دادن وزن به فرمتهای Kg/Lb/st

البته برخی از ترازوها علاوه بر موارد فوق حافظه نیز دارند که شخص میتواند به بررسی وزن خود در بازه های زمانی بپردازد یا اینکه نمایشگر از خود ترازو جدا می شود و بصورت بیسیم است و میتوان روی میز قرار داد یا اینکه به دیوار نصب کرد.

نسل جدید ترازوهای دیجیتال تحت عنوان ترازوهای تشخیصی (Diagnostic Scale) نیز دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که به آنها در زیر اشاره می شود:

  • محاسبه وزن ماهیچه
  • محاسبه وزن استخوان
  • محاسبه میزان درصد توده های چربی
  • محاسبه میزان لیتر آب موجود در بدن
  • قابلیت اتصال به کامپیوتر و تجزیه و تحلیل المان مورد نظر توسط نرم افزار
  • نشان دهنده BMR و AMR ( به میزان کالری که باید بطور متوسط روزانه شخص بسوزاند تا به وزن ایده آل برسد BMR گویند و به میزان کالری که باید بطور متوسط روزانه شخص بسوزاند تا به وزن حال حاضر را حفظ کند AMR گویند.)

 

از معایب ترازوهای دیجیتال نسبت به مکانیکی ها میتوان به قیمت نسبتا بالا اشاره نمود