راهنمای خرید قوزک بند پا

با توجه به پیچیدگی دردهای قوزک پا، تنوع ساپورتهای قوزک پا بسیار بالاست. اصولا بیماران در انتخاب قوزک بند پا مناسب دچار سردرگمی میشوند و از طرفی به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب از طرف شرکتهای وارد کننده این محصولات به پزشکان، تاحدودی جزئیات این محصولات برای گروهی از پزشکان نیز ناشناخته است. در زیر شرایط قوزک پا در چهار مرحله تقسیم بندی شده است و کد قوزک بند های مناسب هرشرایط در کنار آن آورده شده است. 

مرحله ۱: پیشگیری در مرحله پیشگیری قسمت مورد نظر بدن آسیبی ندیده است و صرفا ساپورت برای جلوگیری از آسیب استفاده میشود.

 

مرحله ۲: حاد در مرحله حاد قسمت مورد نظر بدن آسیب دیده است و باعث شده تا حرکت عادی ان عضو را مختل نماید. 

مرحله ۳: نیمه حاد در مرحله نیمه حاد قسمت مورد نظر بدن آسیب دیده است و گرچه شخص حرکات عادی روزمره را بدون هیچ مشکلی انجام می دهد ولی شخص نمی تواند حرکات سنگین مثل حرکات ورزشی را انجام دهد.

مرحله ۴: مزمن در مرحله مزمن قسمت مورد نظر بدن پیش از این آسیب دیده است ولی تا حدودی بهبود یافته، مشکلی که اینجا وجود دارد کهنه شدن و مزمن شدن دردهای آن است. از جمله قوزک بند های پا مناسب این مرحله می توان به قوزک بندهای زیر اشاره کرد.

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر