مقالات

آموزش کینزیو تیپ شانه

برای مشاهده تمام آموزش ها اینجا کلیک کنید

  • نحوه بستن چسب تیپ برای رفع درد کمر و شانه

درد کمر و شانه

موارد مورد نیاز: دو قطعه کینزیوتیپ I شکل و یک نفر برای چسباندن چسب ها

مرحله اول: از قسمت پایینی گردن به سمت زیر دنده چسب را بچسبانید

مرحله دوم: دقیقا مشابه با مرحله اول از سمت مقابل از قسمت پایینی گردن به سمت زیر دنده چسب را بچسبانید

  • نحوه بستن چسب تیپ برای رفع خشک شدن شانه

خشک شدن شانه

موارد مورد نیاز: چهار قطعه کینزیوتیپ Y شکل و یک قطعه I شکل و یک نفر برای چسباندن چسب ها

مرحله اول: مطابق شکل از روی شانه به سمت کمر چسب Y شکل را بچسبانید

مرحله دوم: از بالای بازو محل اتصال دو بال چسب Y شکل را در حالتی که دستتان را کشیده اید و تا انتهای شانه حالت کششی را احساس میکنید، به سمت بالای شانه بچسبانید

مرحله سوم: دو بال چسب Y شکل را در حالیکه دستتان را مطابق شکل پشتتان قرار داده اید و شانه در معرض کشش است بچسبانید

مرحله چهارم: مطابق شکل چسب Y شکل را از ستون فقرات تا شانه بچسبانید

مرحله پنجم: مطابق شکل چسب Y شکل را از شانه تا قفسه سینه بچسبانید

مرحله ششم: چسب I شکل کوچک را از مفصل شانه تا بالای بازو بچسبانید

  • نحوه بستن چسب تیپ برای شانه

شانه

موارد مورد نیاز: یک قطعه کینزیوتیپ Y شکل و یک نفر برای چسباندن چسب ها

مرحله اول: در حالی که دستتان را در پشت کمرتان قرار داده اید چسب Y شکل را بالای بازو قرار دهید و بال جلویی را به سمت جلوی شانه بچسبانید

مرحله دوم: بال پشتی را به سمت پشت شانه بچسبانید در حالیکه دستتان را روی شانه مخالف گذاشته اید

مرحله سوم: در حین انجام این کار چسب را در معرض کشش قرار ندهید

  • نحوه بستن چسب تیپ برای گردن و شانه (۱)

گردن و شانه (۱)

موارد مورد نیاز: دو قطعه کینزیوتیپ I شکل و یک نفر برای چسباندن چسب ها

مرحله اول: در حالی که گردنتان را به سمت راست خم کرده اید چسب را از بالای گردن تا روی شانه مطابق شکل بچسبانید

مرحله دوم: همین کار را برای سمت دیگه گردن هم تکرار کنید در حالی که گردن را به سمت چپ خم کرده اید

مرحله سوم: در حین انجام این کار چسب را در معرض کشش قرار ندهید

  • نحوه بستن چسب تیپ برای گردن و شانه (۲)

گردن و شانه (۲)

موارد مورد نیاز: یک قطعه کینزیوتیپ I شکل و یک قطعه Yشکل و یک نفر برای چسباندن چسب ها

مرحله اول: چسب I شکل را به نحوی که قسمت پشتی شانه را بپوشاند، بچسبانید

مرحله دوم: چسب Y شکل را در بالای شانه بچسبانید

مرحله سوم: بال بالایی چسب را به سمت گردن ببرید و بچسبانید و بال پایینی را تا ستون فقرات ببرید و مطابق شکل بچسبانید

  • نحوه بستن چسب تیپ برای بالای شانه

بالای شانه

موارد مورد نیاز: یک قطعه کینزیوتیپ X شکل و یک نفر برای چسباندن چسب ها

مرحله اول: چسب X شکل را با کششی خفیف در مرکز چسب در ناحیه بالای شانه بچسبانید

مرحله دوم: مطابق مرحله اول برای شانه دیگر هم درصورت لزوم همین عملیات را تکرار کنید

  • نحوه بستن چسب تیپ برای ضربدیدگی شانه

ضربدیدگی شانه

موارد مورد نیاز: سه قطعه کینزیوتیپ Y شکل و یک نفر برای چسباندن چسب ها

مرحله اول: چسب Y شکل را در یک سوم بالایی شانه بچسبانید

مرحله دوم: بال جلویی را درحالیکه آرنجتان را در معرض کشش قرار داده اید بچسبانید

مرحله سوم: بال پشتی را درحالیکه دستتان را روی شانه دیگر گذاشته اید بچسبانید

مرحله چهارم: دست را در حالت عادی و بدون کشش رها کنید و مطابق شکل دو عدد چسب Y شکل را ضربدری روی هم بچسبانید

  • نحوه بستن چسب تیپ برای بیش از حد کار کشیدن از شانه

بیش از حد کار کشیدن از شانه

موارد مورد نیاز: دو قطعه کینزیوتیپ Y شکل و یک نفر برای چسباندن چسب ها

مرحله اول: چسب Y شکل را در بالای شانه قرار دهید و درحالیکه دستتان را پشت کمرتان گرفته اید به سمت قفسه سینه بچسبانید

مرحله دوم: از جلوی شانه دو بال چسب Y شکل را به نحوی از دور قسمت داخلی بازو رد کنید که در قسمت داخلی آرنج به هم برسند

مرحله سوم: در حین انجام این کار چسب را در معرض کشش قرار ندهید

برای مشاهده تمام آموزش ها اینجا کلیک کنید

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *