:: به روز رسانی اطلاعات و قیمت ها : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
مشخصات کلی :
مچ بند Oppo 1081

قيمت : 18500 تومان

18,500 تومان
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: دارد
مناسب برای مچ با عارضه: مچ سست و ضعیف / مچهای با آسیب دیدگی خفیف / مناسب برای اغلب فعالیتهای ورزشی
آتل: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مچ بند ۹۵۹ LP

قيمت : 23000 تومان

23,000
تومان
  • سایز
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
مناسب برای مچ با عارضه: پیشگیری از آسیبهای احتمالی / رگ به رگ شدن مچ دست
آتل: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مچ بند ۶۳۳ LP

قيمت : 20500 تومان

20,500 تومان
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
مناسب برای مچ با عارضه: درد انگشت شصت / آسیب دیدگی قسمت مفصل CMC / در رفتگی و ضربدیدگی انگشت شصت
آتل: دارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
شصت بند آتل دار ۷۶۳ LP

قيمت : 53000 تومان

53,000
تومان
  • سایز
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
مناسب برای مچ با عارضه: آسیبهای مچ دست
آتل: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مچ بند ۷۵۳ LP

قيمت : 34000 تومان

34,000 تومان
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
مناسب برای مچ با عارضه: رگ به رگ شدن مچ دست / آسیبهای کف دست / درد در قسمت شصت
آتل: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مچ بند ۷۵۲ LP

قيمت : 40500 تومان

40,500
تومان
  • سایز
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
مناسب برای مچ با عارضه: رگ به رگ شدن مچ دست
آتل: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مچ بند ۷۲۶ LP

قيمت : 34000 تومان

34,000 تومان
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
مناسب برای مچ با عارضه: شکستگی استخوان پشت دست (carpal) / سندروم carpal tunnel / شکستگی colle
آتل: دارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مچ بند آتل دار ۷۲۵ LP

قيمت : 57000 تومان

57,000
تومان
  • سایز
بانداژ سیلیکونی مچ ۶۹۲ LP

قيمت : 44000 تومان

44,000 تومان
  • payments
  • DESC