:: به روز رسانی اطلاعات و قیمت ها : یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵
مشخصات کلی :
جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه
کلاس فشار: کلاس فشار III - میلیمتر جیوه 33 الی 46
رنگ: کرم
مدل: AG
عمر مفید جوراب: در حدود 12 ماه
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 504 AG

قيمت : 283000 تومان

283,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه
کلاس فشار: کلاس فشار III - میلیمتر جیوه 33 الی 46
رنگ: کرم
مدل: AD
عمر مفید جوراب: در حدود 12 ماه
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 504 AD

قيمت : 207000 تومان

207,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه
کلاس فشار: کلاس فشار III - میلیمتر جیوه 33 الی 46
رنگ: کرم
مدل: AF
عمر مفید جوراب: در حدود 12 ماه
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 504 AF

قيمت : 266000 تومان

266,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
جنس جوراب: مواد مصنوعی با پوشش دو لایه
کلاس فشار: کلاس فشار I - میلیمتر جیوه 18 الی 21
رنگ: کرم
مدل: AG
عمر مفید جوراب: در حدود 6 ماه
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris TFS-1 AG

قيمت : 162000 تومان

162,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
جنس جوراب: مواد مصنوعی با پوشش دو لایه
کلاس فشار: کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32
رنگ: کرم
مدل: AD
عمر مفید جوراب: در حدود 6 ماه
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris TFS-2 AD

قيمت : 132000 تومان

132,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
جنس جوراب: مواد مصنوعی با پوشش دو لایه
کلاس فشار: کلاس فشار I - میلیمتر جیوه 18 الی 21
رنگ: کرم
مدل: AD
عمر مفید جوراب: در حدود 6 ماه
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris TFS-1 AD

قيمت : 132000 تومان

132,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
جنس جوراب: مواد مصنوعی با پوشش دو لایه
کلاس فشار: کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32
رنگ: کرم
مدل: AG
عمر مفید جوراب: در حدود 6 ماه
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris TFS-2 AG

قيمت : 162000 تومان

162,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه
کلاس فشار: کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32
رنگ: کرم
مدل: AF
عمر مفید جوراب: در حدود 12 ماه
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 503 AF

قيمت : 266000 تومان

266,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه
کلاس فشار: کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32
رنگ: کرم
مدل: AG
عمر مفید جوراب: در حدود 12 ماه
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 503 AG

قيمت : 283000 تومان

283,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
جنس جوراب: کائوچوی طبیعی با پوشش دو لایه
کلاس فشار: کلاس فشار II - میلیمتر جیوه 23 الی 32
رنگ: کرم
مدل: AD
عمر مفید جوراب: در حدود 12 ماه
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris Traditional 503 AD

قيمت : 207000 تومان

207,000
تومان
 • سایز
12
 • payments
 • DESC