:: به روز رسانی اطلاعات و قیمت ها : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
مشخصات کلی :
سیلیکونهای نگهدارنده ساپورت: ندارد
مناسب برای زانو با عارضه: مناسب برای ایجاد حرکت پا در کنار حفظ پایداری زانو
زانوبند Oppo 4039

قيمت : 297000 تومان

297,000 تومان
مشخصات کلی :
سیلیکونهای نگهدارنده ساپورت: ندارد
نوع حفاظت از کشکک پا: ندارد
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد کشک 4Ways: ندارد
مناسب برای زانو با عارضه: مناسب برای ایجاد حرکت پا در کنار حفظ پایداری زانو
کشهای نگهدارنده زانوبند: دارد
زانوبند Oppo 4139

قيمت : 303000 تومان

303,000 تومان
مشخصات کلی :
زانوبند X-Tremus 170XT LP

قيمت : 183000 تومان

183,000
تومان
  • سایز
زانوبند والیبال ۶۰۹ LP

قيمت : 60500 تومان

60,500 تومان
مشخصات کلی :
زانو بند ۷۷۷ LP

قيمت : 88500 تومان

88,500
تومان
  • سایز
بانداژ سیلیکونی زانو ۶۹۱ LP

قيمت : 63000 تومان

63,000 تومان
مشخصات کلی :
سیلیکونهای نگهدارنده ساپورت: ندارد
نوع حفاظت از کشکک پا: بسته
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد کشک 4Ways: ندارد
مناسب برای زانو با عارضه: زانوي سست و ضعيف / در رفتگي خفيف و يا ضربديدگي خفيف زانو / ورم مفصل
کشهای نگهدارنده زانوبند: دارد
زانوبند LP 756

قيمت : 66000 تومان

66,000 تومان
مشخصات کلی :
سیلیکونهای نگهدارنده ساپورت: ندارد
نوع حفاظت از کشکک پا: بسته
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد کشک 4Ways: دارد
مناسب برای زانو با عارضه: ورم مفصل / آسیب دیدگی زانو
کشهای نگهدارنده زانوبند: ندارد
زانوبند LP 941

قيمت : 35500 تومان

35,500
تومان
  • سایز
مشخصات کلی :
سیلیکونهای نگهدارنده ساپورت: ندارد
نوع حفاظت از کشکک پا: باز
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد کشک 4Ways: ندارد
مناسب برای زانو با عارضه: عدم ثبات کشکک زانو / در رفتگي خفيف و يا ضربديدگي خفيف زانو / عدم ثبات زانو و خالي کردن زانو
کشهای نگهدارنده زانوبند: دارد
زانوبند LP 788

قيمت : 57000 تومان

57,000 تومان
مشخصات کلی :
سیلیکونهای نگهدارنده ساپورت: ندارد
نوع حفاظت از کشکک پا: باز
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد کشک 4Ways: ندارد
مناسب برای زانو با عارضه: زانوي سست و ضعيف / در رفتگي خفيف و يا ضربديدگي خفيف زانو / ورم مفصل
کشهای نگهدارنده زانوبند: دارد
زانوبند LP 758

قيمت : 75500 تومان

75,500 تومان
12
  • payments
  • DESC