:: به روز رسانی اطلاعات و قیمت ها : سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
مشخصات کلی :
;کاربرد: شکستگی ها ی مفصل مچ / پیچ خوردگی های شدید مچ / کنترل افتادگی مچ / التهاب نیام کف پایی
ارتوز مخصوص قوزک پا ۶۲۰۳۱ Wellcare – بوت طبی

قيمت : 345000 تومان

345,000 تومان
مشخصات کلی :
کاربرد: شکستگی ها ی مفصل مچ و ساق و مفاصل پا / پیچ خوردگی های شدید مچ / برای تامین بی حرکتی پس از جراحی / کنترل افتادگی مچ / التهاب نیام کف پایی
ارتوز مخصوص قوزک پا ۶۲۰۳۰ Wellcare – بوت طبی

قيمت : 395000 تومان

395,000 تومان
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مناسب برای قوزک بند پا با عارضه: ساپورت قوزك پاي ضعيف / جلوگيري از آسيبهاي احتمالي / گرم نگه داشتن قوزك پا
آتل: ندارد
قوزک بند ۹۴۴ LP

قيمت : 35500 تومان

35,500
تومان
  • سایز
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): دارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مناسب برای قوزک بند پا با عارضه: رگ به رگ شدن قوزک پا / ناپايداري قوزک پا / گرم نگه داشتن قوزك پا / مناسب براي ورزشكاراني كه مستعد پيچ خوردگي پا هستند
آتل: آتل سيليكوني
قوزک بند پا X-Tremus 110XT LP

قيمت : 129000 تومان

129,000
تومان
  • سایز
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مناسب برای قوزک بند پا با عارضه: ساپورت قوزك پاي ضعيف / جلوگيري از آسيبهاي احتمالي
آتل: ندارد
قوزک بند پا ۶۵۰ LP

قيمت : 31500 تومان

31,500
تومان
  • سایز
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): دارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مناسب برای قوزک بند پا با عارضه: ساپورت قوزك پاي ضعيف / مناسب براي فعاليتهاي ورزشي
آتل: ندارد
بانداژ قوزک ۶۳۴ LP

قيمت : 24000 تومان

24,000 تومان
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مناسب برای قوزک بند پا با عارضه: كشيدگي قوزک پا / گرم نگه داشتن قوزك پا
آتل: ندارد
قوزک بند پا ۶۰۴ LP

قيمت : 24000 تومان

24,000
تومان
  • سایز
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مناسب برای قوزک بند پا با عارضه: رگ به رگ شدن قوزک پا / پيچ خوردگي قوزک پا / قوزک پاهاي بهبود يافته از پيچ خوردگي ولي مستعد پيچ خوردگي مجدد
آتل: دارد
قوزک بند پا آتل دار ۷۷۵ LP

قيمت : 88500 تومان

88,500
تومان
  • سایز
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مناسب برای قوزک بند پا با عارضه: رگ به رگ شدن قوزک پا / پیچ خوردگی قوزک پا
آتل: آتل سيليكوني
قوزک بند پا سیلیکونی ۷۲۹ LP

قيمت : 79500 تومان

79,500
تومان
  • سایز
مشخصات کلی :
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد 4Ways: ندارد
کاهش دهنده درد 2Ways: ندارد
مناسب برای قوزک بند پا با عارضه: رگ به رگ شدن خفيف قوزك پا
آتل: ندارد
قوزک بند پا ۷۰۴ LP

قيمت : 34000 تومان

34,000
تومان
  • سایز
12
  • payments
  • DESC