:: به روز رسانی اطلاعات و قیمت ها : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
مشخصات کلی :
مناسب برای کمر با عارضه: دیسک کمر / لغزیدگی مهره / درد خفیف کمر / خشكي و چسبيدن مهره هاي ستون فقرات / کشیدگی یا رگ به رگ شدن ماهیچه های کمر
کشهای نگدارنده کمربند: دارد
بالشتک متحرک برای نگهداشتن مهره های کمر: ندارد
آتل: دارد
کمربند Oppo 2264

قيمت : 115000 تومان

115,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
مناسب برای کمر و شکم با شرایط: کمرد درد خفیف / گرم نگه داشتن کلیه و کمر
شکم بند و کلیه بند Oppo 2162

قيمت : 64000 تومان

64,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
مناسب برای کمر و شکم با شرایط: اضافه وزن از ناحیه شکم / کمرد درد خفیف / گرم نگه داشتن کلیه و کمر
شکم بند لاغری Oppo 2060

قيمت : 55000 تومان

55,000
تومان
 • سایز
 • سایز
مشخصات کلی :
مناسب برای کمر با عارضه: دیسک کمر / کشیدگی یا رگ به رگ شدن ماهیچه های کمر / درد خفیف کمر / لغزیدگی مهره
کشهای نگدارنده کمربند: دارد
بالشتک متحرک برای نگهداشتن مهره های کمر: دارد
آتل: دارد
کمربند با بالشتک متحرک ۹۲۰ LP

قيمت : 165000 تومان

165,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
مناسب برای کمر با عارضه: دیسک کمر / پوکی استخوان / درد خفیف کمر / لغزیدگی مهره
کشهای نگدارنده کمربند: دارد
بالشتک متحرک برای نگهداشتن مهره های کمر: ندارد
آتل: دارد
کمربند آتل دار ۹۱۷ LP

قيمت : 133000 تومان

133,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
مناسب برای کمر با عارضه: دیسک کمر / لغزیدگی مهره / درد خفیف کمر / خشكي و چسبيدن مهره هاي ستون فقرات / کشیدگی یا رگ به رگ شدن ماهیچه های کمر
کشهای نگدارنده کمربند: دارد
بالشتک متحرک برای نگهداشتن مهره های کمر: ندارد
آتل: دارد
کمربند آتل دار ۹۱۴ LP

قيمت : 139000 تومان

139,000
تومان
 • سایز
مشخصات کلی :
مناسب برای قفسه سینه با عارضه: شکستگی قفسه سینه / درد قفسه سینه / کشیدگی ماهیچه های قفسه سینه
کشهای نگدارنده قفسه سینه بند: دارد
قفسه سینه بند ۹۱۰ LP

قيمت : 75500 تومان

75,500
تومان
 • سایز
کمربند مگنتی (۶۰ مگنت) ۷۱۵ LP

قيمت : 116500 تومان

116,500 تومان
مشخصات کلی :
مناسب برای کمر و شکم با شرایط: اضافه وزن از ناحیه شکم / کمرد درد خفیف / گرم نگه داشتن کلیه و کمر
شکم بند لاغری LP 711

قيمت : 75500 تومان

75,500 تومان
مشخصات کلی :
مناسب برای کمر با عارضه: دیسک کمر / کشیدگی یا رگ به رگ شدن ماهیچه های کمر / درد خفیف کمر / لغزیدگی مهره / پوکی استخوان
کشهای نگدارنده کمربند: دارد
بالشتک متحرک برای نگهداشتن مهره های کمر: ندارد
آتل: دارد
کمربند آتل دار ۹۰۳ LP

قيمت : 133000 تومان

133,000
تومان
 • سایز
12
 • payments
 • DESC