:: به روز رسانی اطلاعات و قیمت ها : شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲
مشخصات کلی :
جنس دو طرف کیسه آب گرم: جنس دو طرف کیسه آب گرم حفره دار است
خصوصیت کیسه آب گرم: به نحوی طراحی شده که درصورتیکه شخص بر روی کیسه آب گرم بخوابد، آب به یکسمت کیسه منحرف نمیشود و همچنان بصورت یکسان در سطح کیسه پخش خواهد شد.
کیسه آبگرم Fashy 6425

قيمت : 47000 تومان

47,000 تومان
مشخصات کلی :
جنس دو طرف کیسه آب گرم: جنس دو طرف کیسه آب گرم نقطه نقطه ای است
خصوصیت کیسه آب گرم: در مدت زمان محدود، گرما را به سرعت به شخص منتقل میکند
کیسه آبگرم Fashy 6445

قيمت : 34000 تومان

34,000 تومان
مشخصات کلی :
جنس دو طرف کیسه آب گرم: جنس دو طرف کیسه آب گرم کج راه است
خصوصیت کیسه آب گرم: مدت زمان بالایی گرما را به شخص منتقل میکند و این مساله باعث میشود آب را بیشتر بصورت گرم درخود نگه دارد
کیسه آبگرم Fashy 6460

قيمت : 38000 تومان

38,000 تومان
  • payments
  • DESC