جدید ترین مدل های معرفی شده
اندازه كاف (كيسه دور مچ): 13.5 الی 22 سانتی متر
باتري بر روي دستگاه: دارد
تاییدیه از سازمان جهانی سلامت (WHO): دارد
تعداد حافظه: 2 حافظه 50تایی (دو نفر در حافظه ثبت مي شوند كه براي هر يك پنجاه بار اندازه گيري در حافظه ذخيره مي شود.)
جعبه نگهدارنده: دارد
خاموش شدن بصورت خودكار: ندارد
سیستم اندازه گیری فشار کاملا اتوماتیک: دارد
قابلیت تشخیص آریتم قلبی Arrhythmia detection: دارد
محاسبه میانگین: ندارد
نشان دهنده تاریخ و ساعت: دارد
نشان دهنده ضربان قلب: دارد
نوع اندازه گیری : مچی
چراغ نشان دهنده تعویض باتری: دارد
اعلام صوتی فشار خون: ندارد
نمایشگر انحصاری حالت استراحت: ندارد
فشارسنج دیجیتال مچی BC16

فشارسنج دیجیتال مچی BC16

اندازه كاف (كيسه دور مچ): 14 الی 19.5 سانتی متر
تاییدیه از سازمان جهانی سلامت (WHO): دارد
تعداد حافظه: 2 حافظه 60تایی (دو نفر در حافظه ثبت مي شوند كه براي هر يك شصت بار اندازه گيري در حافظه ذخيره مي شود.)
جعبه نگهدارنده: دارد
خاموش شدن بصورت خودكار: دارد
سیستم اندازه گیری فشار کاملا اتوماتیک: دارد
قابلیت تشخیص آریتم قلبی Arrhythmia detection: ندارد
محاسبه میانگین: ندارد
نشان دهنده تاریخ و ساعت: دارد
نشان دهنده ضربان قلب: دارد
نوع اندازه گیری : مچی
چراغ نشان دهنده تعویض باتری: ندارد
اعلام صوتی فشار خون: دارد
نمایشگر انحصاری حالت استراحت: ندارد
فشارسنج دیجیتال مچی BC19

فشارسنج دیجیتال مچی BC19

اندازه كاف (كيسه دور مچ): 12.5 الی 20.5 سانتی متر
باتري بر روي دستگاه: دارد
تاییدیه از سازمان جهانی سلامت (WHO): دارد
تعداد حافظه: 2 حافظه 60تایی (دو نفر در حافظه ثبت مي شوند كه براي هر يك شصت بار اندازه گيري در حافظه ذخيره مي شود.)
جعبه نگهدارنده: دارد
خاموش شدن بصورت خودكار: دارد
سیستم اندازه گیری فشار کاملا اتوماتیک: دارد
قابلیت تشخیص آریتم قلبی Arrhythmia detection: دارد
محاسبه میانگین: دارد
نشان دهنده تاریخ و ساعت: دارد
نشان دهنده ضربان قلب: دارد
نوع اندازه گیری : مچی
چراغ نشان دهنده تعویض باتری: دارد
اعلام صوتی فشار خون: ندارد
نمایشگر انحصاری حالت استراحت: دارد
فشارسنج دیجیتال مچی BC60

فشارسنج دیجیتال مچی BC60

اندازه كاف (كيسه دور مچ): 22 الی 30 سانتی متر
باتري بر روي دستگاه: دارد
تاییدیه از سازمان جهانی سلامت (WHO): دارد
تعداد حافظه: 2 حافظه 60تایی (دو نفر در حافظه ثبت مي شوند كه براي هر يك شصت بار اندازه گيري در حافظه ذخيره مي شود.)
جعبه نگهدارنده: دارای کیف و فاقد جعبه نگهدارنده (جعبه نگهدارنده ضد ضربه است.)
خاموش شدن بصورت خودكار: دارد
سیستم اندازه گیری فشار کاملا اتوماتیک: دارد
قابلیت تشخیص آریتم قلبی Arrhythmia detection: دارد
محاسبه میانگین: ندارد
نشان دهنده تاریخ و ساعت: دارد
نشان دهنده ضربان قلب: دارد
نوع اندازه گیری : بازویی
چراغ نشان دهنده تعویض باتری: ندارد
اعلام صوتی فشار خون: دارد
نمایشگر انحصاری حالت استراحت: ندارد
فشارسنج دیجیتال بازویی BM19

فشارسنج دیجیتال بازویی BM19

اندازه كاف (كيسه دور مچ): 24 الی 35 سانتی متر
باتري بر روي دستگاه: دارد
تاییدیه از سازمان جهانی سلامت (WHO): دارد
تعداد حافظه: 2 حافظه 50تایی (دو نفر در حافظه ثبت مي شوند كه براي هر يك پنجاه بار اندازه گيري در حافظه ذخيره مي شود.)
جعبه نگهدارنده: دارای کیف و فاقد جعبه نگهدارنده (جعبه نگهدارنده ضد ضربه است.)
خاموش شدن بصورت خودكار: دارد
سیستم اندازه گیری فشار کاملا اتوماتیک: دارد
قابلیت تشخیص آریتم قلبی Arrhythmia detection: ندارد
محاسبه میانگین: ندارد
نشان دهنده تاریخ و ساعت: دارد
نشان دهنده ضربان قلب: دارد
نوع اندازه گیری : بازویی
چراغ نشان دهنده تعویض باتری: ندارد
اعلام صوتی فشار خون: ندارد
نمایشگر انحصاری حالت استراحت: ندارد
فشارسنج دیجیتال بازویی BM16

فشارسنج دیجیتال بازویی BM16

اندازه كاف (كيسه دور مچ): 22 الی 32 سانتی متر
باتري بر روي دستگاه: دارد
تاییدیه از سازمان جهانی سلامت (WHO): دارد
تعداد حافظه: 2 حافظه 60تایی (دو نفر در حافظه ثبت مي شوند كه براي هر يك شصت بار اندازه گيري در حافظه ذخيره مي شود.)
جعبه نگهدارنده: دارای کیف و فاقد جعبه نگهدارنده (جعبه نگهدارنده ضد ضربه است.)
خاموش شدن بصورت خودكار: دارد
سیستم اندازه گیری فشار کاملا اتوماتیک: دارد
قابلیت تشخیص آریتم قلبی Arrhythmia detection: دارد
محاسبه میانگین: دارد
نشان دهنده تاریخ و ساعت: دارد
نشان دهنده ضربان قلب: دارد
نوع اندازه گیری : بازویی
چراغ نشان دهنده تعویض باتری: دارد
اعلام صوتی فشار خون: ندارد
نمایشگر انحصاری حالت استراحت: دارد
فشارسنج دیجیتال بازویی BM60

فشارسنج دیجیتال بازویی BM60

مدل: Myra 1.750 – Eurochair Vario
ساخت: آلمان
قابلیت تا شدن: دارد
ترمز دستی شخص حمایت کننده: ندارد
ترمز دستی قفل کننده چرخهای کناری: دارد
چرخهای جلو: بادی
چرخهای کنار: بادی
تشک و پشتی: بدون طرح
وزن: ---
دسته کنار راست و چپ: قابل جدا شدن
قابلیت تنظیم ارتفاع دسته های کناری: دارد
قابلیت تنظیم ارتفاع ویلچر: ندارد
عرض: 42 سانتی متر
حداکثر وزن شخص: 120Kg
ویلچر Meyra 1.750

ویلچر Meyra 1.750

مدل: Myra 3.600 - Service
ساخت: آلمان
قابلیت تا شدن: دارد
ترمز دستی شخص حمایت کننده: ندارد
ترمز دستی قفل کننده چرخهای کناری: دارد
چرخهای جلو: توپر
چرخهای کنار: توپر
تشک و پشتی: بدون طرح - مشکی
وزن: -
دسته کنار راست و چپ: قابل جدا شدن
قابلیت تنظیم ارتفاع دسته های کناری: ندارد
قابلیت تنظیم ارتفاع ویلچر: ندارد
عرض: 45 سانتی متر
حداکثر وزن شخص: 120Kg
ویلچر Meyra 3.600

ویلچر Meyra 3.600

مدل: Meyra 1.850 - Eurochair
ساخت: آلمان
قابلیت تا شدن: دارد
ترمز دستی شخص حمایت کننده: ندارد
ترمز دستی قفل کننده چرخهای کناری: دارد
چرخهای جلو: بادی
چرخهای کنار: بادی
تشک و پشتی: بدون طرح مشکی
وزن: -
دسته کنار راست و چپ: قابل جدا شدن
قابلیت تنظیم ارتفاع دسته های کناری: دارد
قابلیت تنظیم ارتفاع ویلچر: دارد
عرض: 40 سانتی متر
حداکثر وزن شخص: 120Kg
ویلچر Meyra 1.850

ویلچر Meyra 1.850

سیلیکونهای نگهدارنده ساپورت: دارد
نوع حفاظت از کشکک پا: باز
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): دارد
کاهش دهنده درد کشک 4Ways: ندارد
مناسب برای زانو با عارضه: ضرب دیدگى / در رفتگى / پیچ خوردگی / کش آمدن زانو - ناپایدارى زانو - خستگى / کوفتگى زانو
کشهای نگهدارنده زانوبند: ندارد
زانوبند LP 508

زانوبند LP 508

سیلیکونهای نگهدارنده ساپورت: ندارد
نوع حفاظت از کشکک پا: بسته
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد کشک 4Ways: دارد
مناسب برای زانو با عارضه: سست وضعیف
کشهای نگهدارنده زانوبند: ندارد
زانوبند LP 641

زانوبند LP 641

سیلیکونهای نگهدارنده ساپورت: ندارد
نوع حفاظت از کشکک پا: بسته
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد کشک 4Ways: دارد
مناسب برای زانو با عارضه: ورم مفصل زانو / آسیب های ناحیه ساق پا
کشهای نگهدارنده زانوبند: ندارد
زانوبند LP 667

زانوبند LP 667

سیلیکونهای نگهدارنده ساپورت: ندارد
نوع حفاظت از کشکک پا: باز
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد کشک 4Ways: ندارد
مناسب برای زانو با عارضه: عدم ثبات زانو و خالی کردن زانو / جابجایی کشکک از جای خود / کشیدگی ماهیچه / آسیب دیدگی ربات های کناری زانو
کشهای نگهدارنده زانوبند: دارد
زانوبند LP 733

زانوبند LP 733

سیلیکونهای نگهدارنده ساپورت: ندارد
نوع حفاظت از کشکک پا: باز
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد کشک 4Ways: ندارد
مناسب برای زانو با عارضه: در رفتگي خفيف و يا ضربديدگي خفيف زانو / ورم مفصل / عدم ثبات کشکک زانو
کشهای نگهدارنده زانوبند: ندارد
زانوبند LP 708

زانوبند LP 708

سیلیکونهای نگهدارنده ساپورت: ندارد
نوع حفاظت از کشکک پا: باز
قابلیت تنفس ساپورت (جلوگیری از تعریق): ندارد
کاهش دهنده درد کشک 4Ways: ندارد
مناسب برای زانو با عارضه: ورم مفصل / عدم ثبات زانو و خالي کردن زانو / نرم شدگي غضروف / در رفتگي و يا ضربديدگي زانو
کشهای نگهدارنده زانوبند: دارد
زانوبند LP 709

زانوبند LP 709

محصولات ویژه
حداکثر وزن بیمار: 190 کیلوگرم
حداقل ارتفاع نگهداشتن بیمار: 62 سانتی متر
حداکثر ارتفاع نگهداشتن بیمار: 2 متر
عرض بیرونی پای بالابر زمانی که در حالت بسته است: 62 سانتی متر
عرض داخلی پای بالابر زمانی که در حالت باز است: 92 سانتی متر
وزن دستگاه: 56 کیلوگرم
بالابر بیمار Minstrel شرکت Arjo

بالابر بیمار Minstrel شرکت Arjo

مشخصات: از زیر سینه تا ساق پا را گرفته و از دو سمت راست و چپ زیپ دار است و با کش به شانها وصل است
مناسب برای: بعد از عمل لیپوساکشن در ناحیه: شکم (Abdomen) / بعد از عمل لیپوساکشن در ناحیه: باسن (Hip) / بعد از عمل لیپوساکشن در ناحیه: پهلوها (Tummy Tuck) / بعد از عمل لیپوساکشن در ناحیه: ران (Thigh) / بعد از عمل لیپوساکشن در ناحیه: پشت ران (Thigh Back) / بعد از عمل لیپوساکشن در ناحیه: زانو (Knee)
گن بعد از عمل جراحی Isavela BS05

گن بعد از عمل جراحی Isavela BS05

تعداد حرکت رفت و برگشتی در دقیقه: 40000
تعداد حرکت دوار در دقیقه: 8800
میزان درصد برداشت پلاکتهای دندانی: 97 درصد
ویژگیهای درمانی: کمک به درمان و جلوگیری از ورم لثه / در مدت زمان 21 روز بصورت طبیعی دندان ها را سفید و براق میکند
از حرکت ایستادن اتوماتیک، درصورت اعمال فشار بیش از حد به مسواک: دارد
ساپورت سری های مسواک برقی: سری مسواک برقی معمولی، سری مسواک برقی sensetive و سری مسواک برقی سفید کننده
آب پاش: ندارد
مسواک برقی OralB Professional Care 3000

مسواک برقی OralB Professional Care 3000

جنس دو طرف کیسه آب گرم: جنس دو طرف کیسه آب گرم کج راه است
خصوصیت کیسه آب گرم: مدت زمان بالایی گرما را به شخص منتقل میکند و این مساله باعث میشود آب را بیشتر بصورت گرم درخود نگه دارد
کیسه آبگرم Fashy 6460

کیسه آبگرم Fashy 6460

جنس جوراب: مواد مصنوعی با پوشش دو لایه
کلاس فشار: کلاس فشار II
رنگ: کرم
مدل: AD
عمر مفید جوراب: در حدود 6 ماه
جوراب واریس سیگواریس Sigvaris TFS AD

جوراب واریس سیگواریس Sigvaris TFS AD

ساخت: آمریکا
ویژگی ضد حساسیت: دارد
اندازه: -
گوشواره E128-EXXL

گوشواره E128-EXXL

کاربرد: مناسب برای فعالیتهای ورزشی و کشاله آسیب دیده
کشاله بند شورت ورزشی ۶۲۷ LP

کشاله بند شورت ورزشی ۶۲۷ LP

اندازه: 5cm x 5m
تنوع رنگ: بژ، مشکی، آبی، پرتغالی، زرد، صورتی، سبز، بنفش و قرمز
خاصیت ضد آب: دارد
کینزیو تیپ (Ares (Kinesiology Tape

کینزیو تیپ (Ares (Kinesiology Tape

وزن: سبک و کوچک
قابلت تنظیم: ندارد
قابلیت استریل نمودن قطعات در تماس با شیر: دارد
ریتم مکش سه مرحله ای اتوماتیک: دارد
تماس دست با شیر: ندارد
قابلیت استفاده برای سرپستانهای فرو رفته و صاف: دارد
نوع شیردوش: دستی برقی
قابلیت استفاده همزمان برای دو مادر: ندارد
قابلیت اجراء دو فاز ماساژ و شیردوشی: ندارد
شیردوش مینی الکتریک تکی

شیردوش مینی الکتریک تکی

استفاده از سیستم پایین آورنده برای مواقع اظطراری: دارد
سیستم بالابر هیدرولیکی: دارد
بالابر بیمار Guldmann

بالابر بیمار Guldmann

  • payments